Trang chủ > Lớp 10 > BT trắc nghiệm Vật Lí 10

BT trắc nghiệm Vật Lí 10

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Vật Lí 10

Ảnh BT trắc nghiệm Vật Lí 10 BT trắc nghiệm Vật Lí 10 gồm 66 bài viết là các bài tập trắc nghiệm môn Vật Lí 10. Các bài tập này bám sát vào nội dung kiến thức của chương trình Vật Lí 10 ở phần 1 và phần 2.

Phần 1: Cơ học
Chương 1: Động học chất điểm
Chương 2: Động lực học chất điểm
Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn
Chương 4: Các định luật bảo toàn

Phần 2: Nhiệt học
Chương 5: Chất khí
Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học
Chương 7: Chất rắn, chất lỏng. Sự chuyển thể

Mục lục BT trắc nghiệm Vật Lí 10

Phần 1: Cơ học

Chương 1: Động học chất điểm

Bài tập trắc nghiệm Chuyển động cơ
Bài tập trắc nghiệm Chuyển động thẳng đều (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Chuyển động thẳng đều (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Chuyển động thẳng đều (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm Chuyển động thẳng biến đổi đều (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Chuyển động thẳng biến đổi đều (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Sự rơi tự do (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Sự rơi tự do (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Chuyển động tròn đều (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Chuyển động tròn đều (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Chuyển động tròn đều (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm Tính tương đối của chuyển động - Công thức cộng vận tốc
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối chương 1 (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối chương 1 (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối chương 1 (phần 3)

Chương 2: Động lực học chất điểm

Bài tập trắc nghiệm Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Ba định luật Niu - Tơn (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Ba định luật Niu - Tơn (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn
Bài tập trắc nghiệm Lực đàn hồi của lò xo - Định luật húc
Bài tập trắc nghiệm Lực ma sát (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Lực ma sát (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Lực hướng tâm
Bài tập trắc nghiệm Bài toán về chuyển động ném ngang
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối chương 2 (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối chương 2 (phần 2)

Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Bài tập trắc nghiệm Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
Bài tập trắc nghiệm Cân bằng của một vật có trục quay cố định - Momen lực
Bài tập trắc nghiệm Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
Bài tập trắc nghiệm Các dạng cân bằng - Cân bằng của một vật có mặt chân đế
Bài tập trắc nghiệm Chuyển động tịnh tiến của vật rắn - Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Bài tập trắc nghiệm Ngẫu lực
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối chương 3 (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối chương 3 (phần 2)
Đề kiểm tra học kì 1
Hướng dẫn giải Đề kiểm tra học kì 1

Chương 4: Các định luật bảo toàn

Bài tập trắc nghiệm Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Công và công suất (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Công và công suất (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Động năng
Bài tập trắc nghiệm Thế năng (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Thế năng (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Cơ năng (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Cơ năng (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối chương 4 (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối chương 4 (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối chương 4 (phần 3)

Phần 2: Nhiệt học

Chương 5: Chất khí

Bài tập trắc nghiệm Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí
Bài tập trắc nghiệm Quá trình đẳng nhiệt - Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
Bài tập trắc nghiệm Quá trình đẳng tích - Định luật Sác-lơ
Bài tập trắc nghiệm Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối chương 5 (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối chương 5 (phần 2)

Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học

Bài tập trắc nghiệm Nội năng và sự biến thiên nội năng
Bài tập trắc nghiệm Các nguyên lí của nhiệt động lực học
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối chương 6

Chương 7: Chất rắn, chất lỏng. Sự chuyển thể

Bài tập trắc nghiệm Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình
Bài tập trắc nghiệm Sự nở vì nhiệt của vật rắn
Bài tập trắc nghiệm Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
Bài tập trắc nghiệm Sự chuyển thể của các chất
Bài tập trắc nghiệm Độ ẩm của không khí
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối chương 7
Đề kiểm tra học kì 2
Hướng dẫn giải Đề kiểm tra học kì 2