Trang chủ > Lớp 7 > Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 7 có đáp án

Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 7 có đáp án

Giới thiệu về Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 7 có đáp án

Ảnh Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 7 có đáp án Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 7 có đáp án gồm tất cả 56 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng
.......
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 55: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản.
Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 7 có đáp án giúp cho các em học sinh ôn tập kiến thức về lý thuyết cũng như bài tập trắc nghiệm để từ đó thêm nắm chắc kiến thức, đạt kết quả cao nhất trong các môn học.

Mục lục Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 7 có đáp án

Lý thuyết, 500 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 có đáp án hay nhất

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Một số tính chất của đất trồng - Công nghệ 7
Lý thuyết Bài 4: Thực Hành - Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản
Lý thuyết Bài 5: Thực Hành - Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt - Công nghệ 7
Lý thuyết Bài 8: Thực Hành - Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại - Công nghệ 7
Lý thuyết Bài 14: Thực Hành - Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 15: Làm đất và bón phân lót - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp - Công nghệ 7
Lý thuyết Bài 17: Thực Hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm - Công nghệ 7
Lý thuyết Bài 18: Thực Hành - Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng -
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng - Công nghệ 7
Lý thuyết Bài 25: Thực Hành : Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 26: Trồng cây rừng - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 28: Khai thác rừng - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 30: Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 31: Giống vật nuôi - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 34: Nhân giống vật nuôi - Công nghệ 7
Lý thuyết Bài 35: Thực Hành - Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
Lý thuyết Bài 36: Thực Hành - Nhận biết một số giống lợn ( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều ?
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 37: Thức ăn vật nuôi - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi - Công nghệ 7
Lý thuyết Bài 41: Thực Hành : Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt
Lý thuyết Bài 42: Thực hành : Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men - Công nghệ 7
Lý thuyết Bài 43: Thực Hành - Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 46: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi - Công nghệ 7
Lý thuyết Bài 48: Thực Hành - Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 51: Thực Hành - Xác định nhiệt độ ,độ trong và độ pH của nước nuôi thuỷ sản
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá) - Công nghệ 7
Lý thuyết Bài 53: Thực Hành - Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm ,cá )
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm, cá) - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản - Công nghệ 7
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản - Công nghệ 7