Trang chủ > Lớp 10 > Soạn Văn 10 (hay nhất)

Soạn Văn 10 (hay nhất)

Giới thiệu về Soạn Văn 10 (hay nhất)

Ảnh Soạn Văn 10 (hay nhất) Soạn Văn 10 (hay nhất) gồm 85 bài viết là các bài soạn văn hay nhất.
Nội dung các bài soạn văn lớp 10:
Tổng quan văn học Việt Nam
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
Khái quát văn học dân gian Việt Nam
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)
Văn bản
Chiến thắng Mtao-Mxây
Văn bản (Tiếp theo)
Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy
Lập dàn ý bài văn tự sự
Uy-Lít-Xơ trở về
Ra-Ma buộc tội
Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự
Tấm Cám
Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Tam đại con gà
Nhưng nó phải bằng hai mày
Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự

Mục lục Soạn Văn 10 (hay nhất)

Soạn văn lớp 10 Tập 1

Tuần 1

Tổng quan văn học Việt Nam (trang 13 sgk Ngữ văn 10 Tập 1)
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (trang 14 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 2

Khái quát văn học dân gian Việt Nam (trang 19 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo) (trang 20 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Văn bản (trang 24 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

Tuần 3

Chiến thắng Mtao-Mxây (trang 36 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Văn bản (Tiếp theo) (trang 37 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 4

Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy (trang 42 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Lập dàn ý bài văn tự sự (trang 45 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 5

Uy-Lít-Xơ trở về (trang 52 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 6

Ra-Ma buộc tội (trang 59 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự (trang 63 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 7

Tấm Cám (trang 72 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự (trang 76 sgk Ngữ văn 8 tập 1)

Tuần 8

Tam đại con gà (trang 79 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Nhưng nó phải bằng hai mày (trang 80 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự (trang 82 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 9

Ca dao than thân và ca dao yêu thương, tình nghĩa (trang 84 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (trang 88 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 10

Ca dao hài hước (trang 91 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Lời tiễn dặn (trang 96 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Luyện viết đoạn văn tự sự (trang 99 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 11

Ôn tập văn học dân gian Việt Nam (trang 101 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 12

Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX (trang 111 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (trang 113 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 13

Tỏ lòng (Thuật hoài) (trang 116 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi) (trang 118 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Tóm tắt văn bản tự sự (trang 120 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Viết bài làm văn số 3: Văn tự sự (trang 123 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 14

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo) (trang 127 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm) (trang 130 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Đọc (trang 133 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 15

Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ (trang 135 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Vận nước (trang 139 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Cáo bệnh, bảo mọi người (trang 11 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Hứng trở về (trang 141 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (trang 144 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 16

Cảm xúc mùa thu (trang 147 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Trình bày về một vấn đề (trang 150 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 17

Lập kế hoạch cá nhân (trang 153 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Thơ Hai-kư của Ba-sô (trang 157 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu) (trang 160 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Nỗi oan của người phòng khuê (trang 162 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Khe chim kêu (Vương Duy) (trang 164 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 18

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh (trang 158 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Lập dàn ý bài văn thuyết minh (trang 160 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Tuần 19

Soạn văn lớp 10 Tập 2

Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu) (trang 7 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Đại cáo bình Ngô - Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi (trang 13 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh (trang 15 sgk Ngữ văn 10 tập 2)

Tuần 20

Đại cáo bình Ngô - Phần 2: Tác phẩm (trang 22 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh (trang 27 sgk Ngữ văn 10 tập 2)

Tuần 21

Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lương) (trang 30 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung) (trang 32 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Khái quát lịch sử tiếng Việt (trang 40 sgk Ngữ văn 10 tập 2)

Tuần 22

Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên) (trang 44 sgk Ngữ văn 10 tập 2)

Tuần 23

Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên) (trang 47 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Phương pháp thuyết minh (trang 51 sgk Ngữ văn 10 tập 1)
Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh (trang 54 sgk Ngữ văn 10 tập 2.

Tuần 24

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) (trang 60 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh (trang 63 sgk Ngữ văn 10 tập 2)

Tuần 25

Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt (trang 67 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Tóm tắt văn bản thuyết minh (trang 71 sgk Ngữ văn 10 tập 2)

Tuần 26

Hồi trống Cổ Thành (La Quán Trung) (trang 79 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung) (trang 83 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học (trang 85 sgk Ngữ văn 10 tập 2)

Tuần 27

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Đặng Trần Côn) (trang 88 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Lập dàn ý bài văn nghị luận (trang 91 sgk Ngữ văn 10 tập 2)

Tuần 28

Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả Nguyễn Du (trang 96 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (trang 101 sgk Ngữ văn 10 tập 2)

Tuần 29

Truyện Kiều - Phần 2 Trao Duyên (trang 106 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Truyện Kiều - Phần Nỗi thương mình (trang 108 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Lập luận trong văn nghị luận (trang 111 sgk Ngữ văn 10 tập 2)

Tuần 30

Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều) (trang 114 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Thề nguyền (trích Truyện Kiều) (trang 116 sgk Ngữ văn 10 tập 2)

Tuần 31

Văn bản văn học (trang 121 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối (trang 123 sgk Ngữ văn 10 tập 2)

Tuần 32

Nội dung và hình thức của văn bản văn học (trang 130 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Các thao tác nghị luận (trang 131 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận (trang 136 sgk Ngữ văn 10 tập 2)

Tuần 33

Ôn tập phần Tiếng Việt (trang 138 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Luyện tập viết đoạn văn nghị luận (trang 141 sgk Ngữ văn 10 tập 2)
Viết quảng cáo (trang 145 sgk Ngữ văn 10 tập 2)

Tuần 34

Tổng kết phần văn học 9trang 146 sgk Ngữ văn 10 tập 2)

Tuần 35

Ôn tập phần làm văn (trang 149 sgk Ngữ văn 10 tập 2)