Trang chủ > Lớp 11 > Giải BT Công nghệ 11

Giải BT Công nghệ 11

Giới thiệu về Giải BT Công nghệ 11

Ảnh Giải BT Công nghệ 11 Giải BT Công nghệ 11 gồm 39 bài viết là các phương pháp giải bài tập Công nghệ 11.
Các nội dung kiến thức Công nghệ 11:
Chương 1: Vẽ kĩ thuật cơ sở
Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật gồm 7 bài viết
Bài 2: Hình chiếu vuông góc gồm 7 bài viết
Chương 2: Vẽ kĩ thuật ứng dụng 7 bài viết
Chương 3: Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi gồm 2 bài viết
Chương 5: Đại cương về động cơ đốt trong gồm 3 bài viết
Chương 6: Cấu tạo của động cơ đốt trong gồm 10 bài viết
Chương 7: Ứng dụng động cơ đốt trong gồm 8 bài viết

Mục lục Giải BT Công nghệ 11

Chương 1: Vẽ kĩ thuật cơ sở

Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật - Giải BT Công nghệ 11
Bài 2: Hình chiếu vuông góc - Giải BT Công nghệ 11
Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
Bài 4: Mặt cắt và hình cắt - Giải BT Công nghệ 11
Bài 5: Hình chiếu trục đo - Giải BT Công nghệ 11
Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể
Bài 7: Hình chiếu phối cảnh - Giải BT Công nghệ 11

Chương 2: Vẽ kĩ thuật ứng dụng

Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật - Giải BT Công nghệ 11
Bài 9: Bản vẽ cơ khí - Giải BT Công nghệ 11
Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản
Bài 11: Bản vẽ xây dựng - Giải BT Công nghệ 11
Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng
Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính - Giải BT Công nghệ 11
Bài 14: Ôn tập phần - Vẽ kĩ thuật - Giải BT Công nghệ 11

Chương 3: Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi

Bài 15: Vật liệu cơ khí - Giải BT Công nghệ 11
Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi - Giải BT Công nghệ 11

Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại - Giải BT Công nghệ 11
Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện
Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí - Giải BT Công nghệ 11

Chương 5: Đại cương về động cơ đốt trong

Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong - Giải BT Công nghệ 11
Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong - Giải BT Công nghệ 11

Chương 6: Cấu tạo của động cơ đốt trong

Bài 22: Thân máy và nắp máy - Giải BT Công nghệ 11
Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền - Giải BT Công nghệ 11
Bài 24: Cơ cấu phân phối khí - Giải BT Công nghệ 11
Bài 25: Hệ thống bôi trơn - Giải BT Công nghệ 11
Bài 26: Hệ thống làm mát - Giải BT Công nghệ 11
Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng - Giải BT Công nghệ 11
Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen - Giải BT Công nghệ 11
Bài 29: Hệ thống đánh lửa - Giải BT Công nghệ 11
Bài 30: Hệ thống khởi động - Giải BT Công nghệ 11
Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong

Chương 7: Ứng dụng động cơ đốt trong

Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong - Giải BT Công nghệ 11
Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô - Giải BT Công nghệ 11
Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy - Giải BT Công nghệ 11
Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy - Giải BT Công nghệ 11
Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp - Giải BT Công nghệ 11
Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện - Giải BT Công nghệ 11
Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong
Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong - Giải BT Công nghệ 11