Trang chủ > Lớp 12 > Đề kiểm tra Công nghệ 12 (có đáp án)

Đề kiểm tra Công nghệ 12 (có đáp án)

Giới thiệu về Đề kiểm tra Công nghệ 12 (có đáp án)

Ảnh Đề kiểm tra Công nghệ 12 (có đáp án) Đề kiểm tra Công nghệ 12 gồm có 24 đề kiểm tra Công nghệ lớp 12 chọn lọc có đáp án. Trong đó có các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút và kiểm tra học kỳ.
Các kiến thức trong sách Công nghệ 12 được soạn theo chương trình mới nhất của Bộ giáo dục & Đào tạo, giúp học sinh nắm vững các kiến thức về kỹ thuật điện và kỹ thuật điện tử.
Trong các đề kiểm tra công nghệ, kiến thức xoay quanh về linh kiện điện tử, một số mạch điện tử cơ bản, một số mạch điều khiển đơn giản và một số thiết bị dân dụng, mạch điện xoay chiều ba pha, máy điện ba pha, mạng điện sản xuất qui mô nhỏ

Mục lục Đề kiểm tra Công nghệ 12 (có đáp án)

Top 24 Đề kiểm tra Công nghệ lớp 12 chọn lọc có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 12 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 12 Học kì 2 (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 12 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 12 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 4)