Trang chủ > Lớp 3 > Soạn Tiếng Việt lớp 3

Soạn Tiếng Việt lớp 3

Giới thiệu về Soạn Tiếng Việt lớp 3

Ảnh Soạn Tiếng Việt lớp 3 Soạn Tiếng Việt lớp 3 gồm có 2 tập:
Tập 1: gồm có 18 tuần với 143 bài, trong đó có 2 tuần ôn tập giữa kỳ và cuối kỳ. Nội dung các tuần gồm: Măng non, Mái ấm, Tới trường, Cộng đồng, Quê hương, Bắc - Trung - Nam...
Tập 2: gồm có 17 tuần 136 bài với 2 tuần ôn tập giữa kỳ II và cuối kỳ II. Nội dung các tuần gồm có: Bảo vệ tổ quốc, Sáng tạo, nghệ thuật, Lễ hội...
Như vậy, tổng hợp Tiếng Việt lớp 3 có 279 bài viết và 35 tuần

Mục lục Soạn Tiếng Việt lớp 3

Tiếng Việt 3 Tập 1

Măng non - Tuần 1

Tập đọc: Cậu bé thông minh (trang 5 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Cậu bé thông minh (trang 5 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minh (trang 5 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Hai bàn tay em (trang 7 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ sự vật - So sánh
Tập đọc: Đơn xin vào đội (trang 10 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Chơi chuyền (trang 10 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Nói về Đội TNTP (trang 11 sgk Tiếng Việt 3)

Măng non - Tuần 2

Tập đọc: Ai có lỗi? (trang 13 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Ai có lỗi? (trang 13 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Ai có lỗi ? (trang 14 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà (trang 16 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi (trang 16 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Cô giáo tí hon (trang 18 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Cô giáo tí hon (trang 18 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Viết đơn (trang 18 sgk Tiếng Việt 3)

Mái ấm - Tuần 3

Tập đọc: Chiếc áo len (trang 21 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Chiếc áo len (trang 5 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Chiếc áo len (trang 22 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Quạt cho bà ngủ (trang 24 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: So sánh - Dấu chấm (trang 24 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng (trang 27 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả: Tập chép: Chị em (trang 27 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Kể về gia đình (trang 28 sgk Tiếng Việt 3)

Mái ấm - Tuần 4

Tập đọc: Người mẹ (trang 30 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ (trang 31 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão (trang 33 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình (trang 33 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Ông ngoại (trang 5 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Ông ngoại (trang 35 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Nghe - kể: Dại gì mà đổi (trang 36 sgk Tiếng Việt 3)

Tới trường - Tuần 5

Tập đọc: Người lính dũng cảm (trang 39 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Người lính dũng cảm (trang 40 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Người lính dũng cảm (trang 41 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Mùa thu của em (trang 42 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: So sánh (trang 43 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết (trang 45 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả: Tập chép: Mùa thu của em (trang 45 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp (trang 45 sgk Tiếng Việt 3)

Tới trường - Tuần 6

Tập đọc: Bài tập làm văn (trang 47 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Bài tập làm văn (trang 47 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Bài tập làm văn (trang 48 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Ngày khai trường (trang 49 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học. Dấu phẩy (trang 50 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học (trang 52 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Nhớ lại buổi đầu đi học (trang 52 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học (trang 52 sgk Tiếng Việt 3)

Cộng đồng - Tuần 7

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường (trang 55 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường (trang 56 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường (trang 56 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Lừa và ngựa (trang 58 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái - So sánh
Tập đọc: Bận (trang 60 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Bận (trang 61 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn (trang 61 sgk Tiếng Việt 3)

Cộng đồng - Tuần 8

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già (trang 63 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già (trang 63 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Các em nhỏ và cụ già (trang 64 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Tiếng ru (trang 65 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng (trang 65 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Những chiếc ruông cheo (trang 68 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nhớ - viết): Tiếng ru (trang 68 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Kể về người hàng xóm (trang 68 sgk Tiếng Việt 3)

Ôn tập giữa kì I - Tuần 9

Tiết 1 - (trang 69 sgk Tiếng Việt 3)
Tiết 2- (trang 69 sgk Tiếng Việt 3)
Tiết 3- (trang 69 sgk Tiếng Việt 3)
Tiết 4 - (trang 70 sgk Tiếng Việt 3)
Tiết 5- (trang 71 sgk Tiếng Việt 3)
Tiết 6- (trang 71 sgk Tiếng Việt 3)
Tiết 7
Tiết 8 - (trang 73 sgk Tiếng Việt 3)
Tiết 9 - (trang 74 sgk Tiếng Việt 3)

Quê hương - Tuần 10

Tập đọc: Giọng quê hương (trang 77 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Giọng quê hương (trang 78 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Quê hương ruột thịt (trang 78 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Quê hương (trang 79 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: So sánh - Dấu chấm
Tập đọc: Thư gửi bà (trang 82 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Quê hương (trang 82 sgk Tiếng Việt 3)

Quê hương - Tuần 11

Tập đọc: Đất quý, đất yêu (trang 85 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Đất quý, đất yêu (trang 86 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Tiếng hò trên sông (trang 87 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Vẽ quê hương (trang 89 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương (trang 89 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi (trang 91 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nhớ - viết): Vẽ quê hương (trang 92 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi có đọc đâu và Nói về quê hương

Bắc - Trung - Nam - Tuần 12

Tập đọc: Nắng phương Nam (trang 95 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Nắng phương Nam (trang 95 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Chiều trên sông Hương (trang 96 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Cảnh đẹp non sông (trang 98 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động - trạng thái. So sánh
Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam (trang 101 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Cảnh đẹp non sông (trang 101 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước (trang 102 sgk Tiếng Việt 3)

Bắc - Trung - Nam - Tuần 13

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên (trang 104 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên (trang 104 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Đêm trăng trên hồ tây (trang 105 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Vàm cỏ đông (trang 107 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương (trang 107 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Cửa Tùng (trang 110 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Vàm Cỏ Đông (trang 110 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Viết thư (trang 110 sgk Tiếng Việt 3)

Anh em một nhà - Tuần 14

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ (trang 113 sgk Tiếng Việt 3
Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ (trang 114 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Người liên lạc nhỏ (trang 114 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Nhớ Việt Bắc (trang 116 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm (trang 117 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao (trang 119 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Nhớ Việt Bắc (trang 119 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi cũng như bác, giới thiệu hoạt động

Anh em một nhà - Tuần 15

Tập đọc: Hũ bạc của người cha (trang 122 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Hũ bạc của người cha (trang 122 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Hũ bạc của người cha (trang 123 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Nhà bố ở (trang 125 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - Các dân tộc
Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên (trang 128 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Nhà rông ở Tây Nguyên (trang 128 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Nghe - kể: Giấu cày - Giới thiệu về tổ em

Thành thị và nông thôn - Tuần 16

Tập đọc: Đôi bạn (trang 131 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Đôi bạn (trang 132 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Đôi bạn (trang 132 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Về quê ngoại (trang 134 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị và Nông thôn
Tập đọc: Ba điều ước (trang 137 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nhớ - viết): Về quê ngoại (trang 137 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Nghe - kể: Kéo cây lúa lên (trang 138 sgk Tiếng Việt 3)

Thành thị và nông thôn - Tuần 17

Tập đọc: Mồ Côi xử kiện (trang 141 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Mồ Côi xử kiện (trang 141 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Vầng trăng quê em (trang 142 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Anh Đom Đóm (trang 144 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ đặc điểm (trang 145 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Âm thanh thành phố (trang 147 sgk Tiếng Việt 3)
Nghe - viết chính tả: Âm thanh thành phố
Tập làm văn: Viết về thành thị - nông thôn

Ôn tập cuối học kì I - Tuần 18

Tiết 2: Ôn tập - trang 148 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 3 - Ôn tập - trang 149 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 4 : Ôn tập - trang 150 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 5: Ôn tập - trang 150 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 6: Ôn tập - trang 150 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 7: Ôn tập - trang 150 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 8: Ôn tập - trang 151 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 9: Ôn tập - trang 151 sgk Tiếng Việt 3

Tiếng Việt 3 Tập 2

Bảo vệ Tổ quốc - Tuần 19

Tập đọc: Hai Bà Trưng (trang sgk 5 Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Hai Bà Trưng (trang 6 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Hai Bà Trưng (trang 7 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Bộ đội về làng (trang 8 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Phép nhân hóa, Ôn tập: Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua (trang 11 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Trần Bình Trọng (trang 11 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Nghe - kể: Chàng trai làng Phù Ủng (trang 12 sgk Tiếng Việt 3)

Bảo vệ Tổ quốc - Tuần 20

Tập đọc: Ở lại với chiến khu (trang 14 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Ở lại với chiến khu (trang 15 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Ở lại với chiến khu (trang 15 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ (trang 17 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc - Dấu phẩy
Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh (trang 19 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Trên đường mòn Hồ Chí Minh (trang 19 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Báo cáo hoạt động (trang 20 sgk Tiếng Việt 3)

Sáng tạo - Tuần 21

Tập đọc: Ông tổ nghê thêu (trang 23 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu (trang 24 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Ông tổ nghề thêu (trang 24 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Bàn tay cô giáo (trang 26 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Phép Nhân hóa - Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?
Tập đọc: Người tri thức yêu nước (trang 29 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nhớ - viết): Bàn tay cô giáo (trang 29 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Nói về tri thức (trang 30 sgk Tiếng Việt 3)

Sáng tạo - Tuần 22

Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ (trang 32 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Nhà bác học và bà cụ (trang 33 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Ê - đi - xơn (trang 33 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Cái cầu (trang 35 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo - Dấu phẩy
Tập đọc: Chiếc máy bơm (trang 37 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Một nhà thông thái (trang 37 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc (trang 38 sgk Tiếng Việt 3)

Nghệ thuật - Tuần 23

Tập đọc: Nhà ảo thuật (trang 41 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Nhà ảo thuật (trang 42 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Nghe nhạc (trang 43 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ (trang 44 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Phép Nhân hóa - Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?
Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc (trang 47 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Người sáng tạo Quốc ca Việt Nam (trang 47 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật (trang 48 sgk Tiếng Việt 3)

Nghệ thuật - Tuần 24

Tập đọc: Đối đáp với vua (trang 50 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Đối đáp với vua (trang 51 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Đối đáp với vua (trang 51 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng...tây! (trang 53 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật - Dấu phẩy
Tập đọc: Tiếng đàn (trang 55 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Tiếng đàn (trang 56 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Nghe - kể: Người bán quạt may mắn (trang 56 sgk Tiếng Việt 3)

Lễ hội - Tuần 25

Tập đọc: Hội vật (trang 59 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Hội vật (trang 59 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Hội vật (trang 60 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên (trang 61 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Phép Nhân hóa - Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Tập đọc: Ngày hội rừng xanh (trang 63 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên (trang 64 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Kể về lễ hội (trang 64 sgk Tiếng Việt 3)

Lễ hội - Tuần 26

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đổng Tử (trang 66 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đổng Tử (trang 67 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Sự tích lễ hội Chử Đông Tử (trang 68 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Đi hội chùa Hương (trang 69 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội - Dấu phẩy
Tập đọc: Rước đèn ông sao (trang 71 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Rước đèn ông sao (trang 72 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Kể về một ngày hội (trang 72 sgk Tiếng Việt 3)

Ôn tập giữa học kì II - Tuần 27

Tiết 1: Ôn tập - trang 73 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 2: Ôn tập - trang 74 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 3: Ôn tập - trang 74 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 5: Ôn tập - trang 75 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 6: Ôn tập - trang 76 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 7: Ôn tập - trang 76 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 8: Ôn tập - trang 78 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 9: Ôn tập - trang 78 sgk Tiếng Việt 3

Thể thao - Tuần 28

Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng (trang 81 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng (trang 82 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Cuộc chạy đua trong rừng (trang 83 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Cùng vui chơi (trang 85 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Nhân hóa - Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
Tập đọc: Bản tin (trang 87 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nhớ - viết): Cùng vui chơi (trang 88 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thế thao (trang 88 sgk Tiếng Việt 3)

Thể thao - Tuần 29

Tập đọc: Buổi học thể dục (trang 90 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Buổi học thể dục (trang 90 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Buổi học thể dục (trang 91 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Bé thành phi công (trang 93 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao - Dấu phẩy
Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (trang 95 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (trang 96 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao (trang 96 sgk Tiếng Việt 3)

Ngôi nhà chung - Tuần 30

Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua (trang 99 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua (trang 99 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Liên hợp quốc (trang 100 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Một mái nhà chung (trang 102 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? và Dấu hai chấm
Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích (trang 104 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nhớ - viết): Một mái nhà chung (trang 104 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Viết thư (trang 105 sgk Tiếng Việt 3)

Ngôi nhà chung - Tuần 31

Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh (trang 107 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh (trang 107 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả - (Nghe-viết): Bác sĩ Y-éc-xanh
Tập đọc: Bài hát trồng cây (trang 110 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước - Dấu phẩy
Tập đọc: Con cò (trang 112 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nhớ - viết): Bài hát trồng cây (trang 112 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường (trang 112 sgk Tiếng Việt 3)

Ngôi nhà chung - Tuần 32

Tập đọc: Người đi săn và con vượn (trang 114 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Người đi săn và con vượn (trang 114 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Ngôi nhà chung (trang 115 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Mè hoa lượn sóng (trang 117 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm và dấu hai chấm
Tập đọc: Cuốn sổ tay (trang 119 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Hạt mưa (trang 120 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường (trang 120 sgk Tiếng Việt 3)

Bầu trời và mặt đất - Tuần 33

Tập đọc: Cóc kiện trời (trang 123 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Cóc kiện trời (trang 124 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Cóc kiện trời (trang 124 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi (trang 126 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Nhân hóa (trang 126 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Quà của đồng nội (trang 128 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Quà của đồng nội (trang 129 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Ghi chép sổ tay (trang 130 sgk Tiếng Việt 3)

Bầu trời và mặt đất - Tuần 34

Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng (trang 132 sgk Tiếng Việt 3)
Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng (trang 132 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Thì thầm (trang 133 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Mưa (trang 135 sgk Tiếng Việt 3)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên (trang 135 sgk Tiếng Việt 3)
Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ (trang 137 sgk Tiếng Việt 3)
Chính tả (Nghe - viết): Dòng suối thức (trang 137 sgk Tiếng Việt 3)
Tập làm văn: Vươn tới các vì sao (trang 139 sgk Tiếng Việt 3)

Ôn tập cuối học kì II - Tuần 35

Tiết 1 - (trang 140 sgk Tiếng Việt 3)
Tiết 2- (trang 140 sgk Tiếng Việt 3)
Tiết 3 - Ôn tập - trang 140 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 4 : Ôn tập - trang 141 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 5: Ôn tập - trang 141 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 7: Ôn tập - trang 142 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 8: Ôn tập - trang 142 sgk Tiếng Việt 3
Tiết 9: Ôn tập - trang 143 sgk Tiếng Việt 3