Trang chủ > Lớp 8 > Đề kiểm tra Địa Lí 8 (có đáp án)

Đề kiểm tra Địa Lí 8 (có đáp án)

Giới thiệu về Đề kiểm tra Địa Lí 8 (có đáp án)

Ảnh Đề kiểm tra Địa Lí 8 (có đáp án) Đề kiểm tra Địa Lí 8 gồm 24 đề kiểm tra Địa Lí lớp 8 có đáp án và cực sát với đề chính thức. Loạt bài viết này là các đề kiểm tra bám sát vào chương trình Địa Lí 8.
Mục lục chương trình Địa Lí 8:
Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các châu lục
XI: Châu Á gồm các bài học: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản, Khí hậu châu Á, Sông ngòi và cảnh quan châu Á, Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á, Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á, Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á....
XII: Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục gồm các bài học: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực, Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất, Con người và môi trường địa lí
Phần 2: Địa lí Việt Nam
Việt Nam - đất nước, con người
Địa lí tự nhiên gồm các bài Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam, Vùng biển Việt Nam, Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam, Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam, Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam....

Mục lục Đề kiểm tra Địa Lí 8 (có đáp án)

Top 24 Đề kiểm tra Địa Lí 8 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 8 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 8 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 8 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 8 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 8 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 8 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 8 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 8 (Đề 4)