Trang chủ > Lớp 10 > Giải SBT Toán 10

Giải SBT Toán 10

Giới thiệu về Giải SBT Toán 10

Ảnh Giải SBT Toán 10 Giải SBT Toán 10 gồm 44 bài viết là phương pháp giải các bài tập trong Sách bài tập Toán 10. Loạt bài này là các bài tập trong SBT Đại số và Hình Học.
SBT Đại số 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp
Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai
Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình
Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình
Chương 5: Thống kê
Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
SBT Hình học 10
Chương 1: Vectơ
Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Mục lục Giải SBT Toán 10

SBT Đại số 10

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Bài 1: Mệnh đề
Bài 2: Tập hợp
Bài 3: Các phép toán tập hợp
Bài 4: Các tập hợp số
Bài 5: Số gần đúng. Sai số
Ôn tập chương 1

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bài 1: Hàm số
Bài 2: Hàm số y = ax + b
Bài 3: Hàm số bậc hai
Ôn tập chương 2

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Bài 1: Đại cương về phương trình
Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Ôn tập chương 3

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Bài 1: Bất đẳng thức
Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai
Ôn tập chương 4

Chương 5: Thống kê

Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 2: Biểu đồ
Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
Ôn tập chương 5

Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Bài 1: Cung và góc lượng giác
Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung
Bài 3: Công thức lượng giác
Ôn tập chương 6
Ôn tập cuối năm

SBT Hình học 10

Chương 1: Vectơ

Bài 1: Các định nghĩa
Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 3: Tích của vectơ với một số
Bài 4: Hệ trục tọa độ
Ôn tập chương 1

Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o
Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Ôn tập chương 2

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài 1: Phương trình đường thẳng
Bài 2: Phương trình đường tròn
Bài 3: Phương trình đường elip
Ôn tập chương 3
Ôn tập cuối năm