Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Đạo Đức 4

Giải BT Đạo Đức 4

Giới thiệu về Giải BT Đạo Đức 4

Ảnh Giải BT Đạo Đức 4 Giải BT Đạo Đức 4 gồm 14 bài viết. Cụ thể:
Bài 1: Trung thực trong học tập. Trả lời 6 câu hỏi trong bài. Cụ thể: Câu 1- Theo em, bạn Long có thể có những cách giải quyết như thế nào? ;...
Bài 2: Vượt khó trong học tập. Trả lời 5 câu hỏi trong bài. Cụ thể: Câu 1- Thảo đã gặp những khó khăn gì trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày. ;..
.....
Bài 14: Bảo vệ môi trường. Trả lời 5 câu hỏi trong bài. Cụ thể: Câu 1- Tại sao môi trường bị ô nhiễm như vậy? ,...

Mục lục Giải BT Đạo Đức 4

Bài 1: Trung thực trong học tập (trang 3 Đạo Đức 4)
Bài 2: Vượt khó trong học tập (trang 6 Đạo Đức 4)
Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến (trang 9 Đạo Đức 4)
Bài 4: Tiết kiệm tiền của (trang 12 Đạo Đức 4)
Bài 5: Tiết kiệm thời giờ (trang 15 Đạo đức 4)
Bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (trang 18 Đạo Đức 4)
Bài 7: Biết ơn thầy giáo, cô giáo (trang 21 Đạo Đức 4)
Bài 8: Yêu lao động (trang 25 Đạo Đức 4)
Bài 9: Kính trọng, biết ơn người lao động (trang 28 Đạo Đức 4)
Bài 10: Lịch sự với mọi người (trang 32 Đạo Đức 4)
Bài 11: Giữ gìn các công trình công cộng (trang 34 Đạo Đức 4)
Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (trang 38 Đạo Đức 4)
Bài 13: tôn trọng luật giao thông (trang 40 Đạo Đức 4)
Bài 14: Bảo vệ môi trường (trang 50 VBT Đạo Đức 4)