Trang chủ > Lớp 11 > Chuyên đề Hóa 11

Chuyên đề Hóa 11

Giới thiệu về Chuyên đề Hóa 11

Ảnh Chuyên đề Hóa 11 Chuyên đề Hóa 11 gồm 144 bài viết là các bài tập theo chuyên đề. Loạt bài viết này giúp các bạn nắm vững các kiến thức và làm quen với các dạng câu hỏi.
Các chuyên đề:
Chuyên đề: Sự điện li
Chuyên đề: Nitơ - Photpho
Chuyên đề: Cacbon - Silic
Chuyên đề: Đại cương hóa học hữu cơ
Chuyên đề: Hidrocacbon no
Chuyên đề: Hidrocacbon không no
Chuyên đề: Hidrocacbon thơm
Chuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol
Chuyên đề: Andehit - xeton - Axit cacboxylic

Mục lục Chuyên đề Hóa 11

Chuyên đề: Sự điện li

Sự điện li. Phân loại các chất điện li
Axit, bazo, muối. pH của dung dịch
Phản ứng trao đổi của ion
Chất điện li - Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong dung dịch
Bài tập trắc nghiệm Chất điện li - Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong dung dịch
Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)
Bài tập trắc nghiệm Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)
Tính pH của dung dịch axit – bazơ mạnh
Bài tập trắc nghiệm Tính pH của dung dịch axit – bazơ mạnh
Tính pH của dung dịch axit – bazơ yếu
Bài tập trắc nghiệm Tính pH của dung dịch axit – bazơ yếu
Bài toán về pha loãng, pha trộn dung dịch các chất điện li để đạt được pH định trước
Bài tập trắc nghiệm Bài toán về pha loãng, pha trộn dung dịch các chất điện li để đạt được pH định trước
Sử dụng định luật bảo toàn điện tích
Bài tập trắc nghiệm Sử dụng định luật bảo toàn điện tích
Phương trình ion rút gọn và các bài toán liên quan
Bài tập trắc nghiệm Phương trình ion rút gọn và các bài toán liên quan
Phản ứng thủy phân của muối
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng thủy phân của muối

Chuyên đề: Nitơ - Photpho

Nitơ
Amoniac và muối amoni
Axit nitoric và muối nitrat
Axit photphoric và muối photphonat
Phân bón hóa học
Hiệu suất trong tổng hợp NH3
Bài tập trắc nghiệm Hiệu suất trong tổng hợp NH3
Phản ứng tạo phức của NH3
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng tạo phức của NH3
Phản ứng muối amoni
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng muối amoni
Kim loại tác dụng với HNO3
Bài tập trắc nghiệm Kim loại tác dụng với HNO3
Oxit kim loại tác dụng với HNO3
Bài tập trắc nghiệm Oxit kim loại tác dụng với HNO3
Phản ứng NO3- trong môi trường bazơ
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng NO3- trong môi trường bazơ
Nhiệt phân muối NO3-
Bài tập trắc nghiệm Nhiệt phân muối NO3-
Photpho và hợp chất của photpho
Bài tập trắc nghiệm Photpho và hợp chất của photpho
Nhận biết một số chất tiêu biểu của nhóm nitơ
Bài tập trắc nghiệm Nhận biết một số chất tiêu biểu của nhóm nitơ

Chuyên đề: Cacbon - Silic

Cacbon
Cacbon monoxit
Cacbon đioxit
Axit cacbonic và muối cacbonat
Silic
Tính khử của CO
Bài tập trắc nghiệm Tính khử của CO
CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
Bài tập trắc nghiệm CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
Muối cacbonat và hidrocacbonat
Bài tập trắc nghiệm Muối cacbonat và hidrocacbonat
Silic và hợp chất của silic
Bài tập trắc nghiệm Silic và hợp chất của silic

Chuyên đề: Đại cương hóa học hữu cơ

Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ.
Phân tích nguyên tố
Công thức chất hữu cơ
Thuyết cấu tạo hóa học
Tính chất cơ bản của hợp chất hữu cơ
Bài tập trắc nghiệm Tính chất cơ bản của hợp chất hữu cơ
Đồng đẳng, đồng phân và độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ
Xác định phần trăm khối lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.
Bài tập trắc nghiệm Xác định phần trăm khối lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Ankan
Xicloankan
Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankan
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankan
Phản ứng halogen hóa
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng halogen hóa
Phản ứng oxi hóa ankan (đốt cháy)
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa ankan (đốt cháy)
Phản ứng tách của ankan
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng tách của ankan
Một số bài tập về xiclankan
Bài tập trắc nghiệm Một số bài tập về xiclankan

Chuyên đề: Hidrocacbon không no

Anken
Ankadien
Ankin
Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của anken
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của anken
Phản ứng cộng của anken
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng cộng của anken
Phản ứng cộng H2 của anken
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng cộng H2 của anken
Phản ứng đốt cháy của anken
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng đốt cháy của anken
Đồng đẳng đồng phân danh pháp của ankadien
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng đồng phân danh pháp của ankadien
Tính chất hóa học của ankađien
Bài tập trắc nghiệm Tính chất hóa học của ankađien

Chuyên đề: Hidrocacbon thơm

Benzen
STIREN
Hệ thống hóa hidrocacbon
Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
Ứng dụng, điều chế và nhận biết
Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng, điều chế và nhận biết
Dạng 3:Phản ứng thế
Bài tập trắc nghiệm:Phản ứng thế
Phản ứng oxi hóa
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa
Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên
Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
Ancol
Phenol
Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của dẫn xuất hiđrocacbon
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của dẫn xuất hiđrocacbon
Tính chất hóa học của dẫn xuất halogen
Bài tập trắc nghiệm Tính chất hóa học của dẫn xuất halogen
Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ancol
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ancol
Phản ứng của rượu với kim loại kiềm
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng của rượu với kim loại kiềm
Phản ứng tách H2O
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng tách H2O
Phản ứng cháy
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng cháy
Độ rượu – điều chế - nhận biết
Bài tập trắc nghiệm Độ rượu – điều chế - nhận biết
Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
Tính chất hóa học của phenol
Bài tập trắc nghiệm Tính chất hóa học của phenol

Chuyên đề: Andehit - xeton - Axit cacboxylic

Andehit - Xeton
Axit cacboxylic
Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của andehi - xeton
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của andehi - xeton
Phản ứng tráng gương
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng tráng gương
Phản ứng cộng
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng cộng
Điều chế - Nhận biết
Bài tập trắc nghiệm Điều chế - Nhận biết
Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
Bài tập về phản ứng trung hoà
Bài tập trắc nghiệm Bài tập về phản ứng trung hoà
Phản ứng đốt cháy
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng đốt cháy
Điều chế và nhận biết
Bài tập trắc nghiệm Điều chế và nhận biết