Trang chủ > Lớp 8 > Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Ảnh Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất) Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất) gồm 3 phần với 63 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Phần 1: Vẽ kĩ thuật gồm 2 chương với 17 bài viết
Chương 1: Bản vẽ các khối hình học gồm 7 bài viết
Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật gồm 10 bài viết
Phần 2: Cơ khí gồm 3 chương với 16 bài viết
Chương 3: Gia công cơ khí gồm 6 bài viết
Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép gồm 5 bài viết
Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động gồm 4 bài viết
Phần 3: Kĩ thuật điện gồm 3 chương với 30 bài viết
Chương 6: An toàn điện gồm 3 bài viết
Chương 7: Đồ dùng điện gia đình gồm 15 bài viết
Chương 8: Mạng điện trong nhà gồm 11 bài viết
Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất) giúp các em học sinh hoàn thành tốt bài tập trong sách Công nghệ 8 một cách ngắn gọn, chính xác.

Mục lục Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Phần 1: Vẽ kĩ thuật

Chương 1: Bản vẽ các khối hình học

Bài 1: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 2: Hình chiếu - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 3: Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện - Giải BT Công nghệ 8
Bài 5: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 6: Bản vẽ các khối tròn xoay - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 7: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật

Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 9: Bản vẽ chi tiết - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 10: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 11: Biểu diễn ren - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 12: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 13: Bản vẽ lắp - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 14: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 15: Bản vẽ nhà - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 16: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ nhà đơn giản - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Tổng kết và ôn tập Phần 1

Phần 2: Cơ khí

Bài 17: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Chương 3: Gia công cơ khí

Bài 18: Vật liệu cơ khí - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 19: Bài tập thực hành: Vật liệu cơ khí - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 20: Dụng cụ cơ khí - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 21: Cưa và đục kim loại - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 22: Dũa và khoan kim loại - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 23: Thực Hành : Đo và vạch dấu - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép

Bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép
Bài 25: Mối ghép cố định mối ghép không tháo được - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 26: Mối ghép tháo được - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 27: Mối ghép động - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 28: Thực Hành: Ghép nối chi tiết - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động

Bài 29: Truyền chuyển động - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 30: Biến đổi chuyển động - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 31: Thực Hành: Truyền và biến đổi chuyển động - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Tổng kết và ôn tập Phần 2 - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Phần 3: Kĩ thuật điện

Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Chương 6: An toàn điện

Bài 33: An toàn điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 34: Thực Hành: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 35: Thực Hành: Cứu người bị tai nạn điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Chương 7: Đồ dùng điện gia đình

Bài 36: Vật liệu kỹ thuật điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 37: Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 38: Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 39: Đèn huỳnh quang - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 40: Thực Hành: Đèn ống huỳnh quang - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 41: Đồ dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 42: Bếp điện, nồi cơm điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 43: Thực hành: Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 44: Đồ dùng loại Điện- Cơ : Quạt điện, máy bơm nước - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 45: Thực Hành: Quạt điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 46: Máy biến áp một pha - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 47: Thực Hành : Máy biến áp - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 48: Sử dụng hợp lý điện năng - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 49: Thực Hành: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Tổng kết và ôn tập Chương 6 và Chương 7 - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Chương 8: Mạng điện trong nhà

Bài 50: Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 51: Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 52: Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 54: Thực Hành: Cầu trì - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 55: Sơ đồ điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 56: Thực Hành: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 57: Thực Hành: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 58: Thiết kế mạch điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Bài 59: Thực Hành: Thiết kế mạch điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)
Tổng kết và ôn tập Phần 3