Trang chủ > Lớp 8 > Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Ảnh Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất) Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất) gồm 3 phần với 63 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Phần 1: Vẽ kĩ thuật gồm 2 chương với 17 bài viết
Chương 1: Bản vẽ các khối hình học gồm 7 bài viết
Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật gồm 10 bài viết
Phần 2: Cơ khí gồm 3 chương với 16 bài viết
Chương 3: Gia công cơ khí gồm 6 bài viết
Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép gồm 5 bài viết
Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động gồm 4 bài viết
Phần 3: Kĩ thuật điện gồm 3 chương với 30 bài viết
Chương 6: An toàn điện gồm 3 bài viết
Chương 7: Đồ dùng điện gia đình gồm 15 bài viết
Chương 8: Mạng điện trong nhà gồm 11 bài viết
Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất) giúp các em học sinh hoàn thành tốt bài tập trong sách Công nghệ 8 một cách ngắn gọn, chính xác.

Mục lục Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Phần 1: Vẽ kĩ thuật

Chương 1: Bản vẽ các khối hình học

Bài 1: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống
Bài 2: Hình chiếu
Bài 3: Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể
Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện
Bài 5: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện
Bài 6: Bản vẽ các khối tròn xoay
Bài 7: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật

Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt
Bài 9: Bản vẽ chi tiết
Bài 10: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
Bài 11: Biểu diễn ren
Bài 12: Bài tập thực hành:Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren
Bài 13: Bản vẽ lắp
Bài 14: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản
Bài 15: Bản vẽ nhà
Bài 16: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ nhà đơn giản
Tổng kết và ôn tập Phần 1

Phần 2: Cơ khí

Bài 17: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

Chương 3: Gia công cơ khí

Bài 18: Vật liệu cơ khí
Bài 19: Bài tập thực hành: Vật liệu cơ khí
Bài 20: Dụng cụ cơ khí
Bài 21: Cưa và đục kim loại
Bài 22: Dũa và khoan kim loại
Bài 23: Thực Hành : Đo và vạch dấu

Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép

Bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép
Bài 25: Mối ghép cố định mối ghép không tháo được
Bài 26: Mối ghép tháo được
Bài 27: Mối ghép động
Bài 28: Thực Hành: Ghép nối chi tiết

Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động

Bài 29: Truyền chuyển động
Bài 30: Biến đổi chuyển động
Bài 31: Thực Hành: Truyền và biến đổi chuyển động
Tổng kết và ôn tập Phần 2

Phần 3: Kĩ thuật điện

Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

Chương 6: An toàn điện

Bài 33: An toàn điện
Bài 34: Thực Hành: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện
Bài 35: Thực Hành: Cứu người bị tai nạn điện

Chương 7: Đồ dùng điện gia đình

Bài 36: Vật liệu kỹ thuật điện
Bài 37: Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện
Bài 38: Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt
Bài 39: Đèn huỳnh quang
Bài 40: Thực Hành: Đèn ống huỳnh quang
Bài 41: Đồ dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điện
Bài 42: Bếp điện, nồi cơm điện
Bài 43: Thực hành: Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện
Bài 44: Đồ dùng loại Điện- Cơ : Quạt điện, máy bơm nước
Bài 45: Thực Hành: Quạt điện
Bài 46: Máy biến áp một pha
Bài 47: Thực Hành : Máy biến áp
Bài 48: Sử dụng hợp lý điện năng
Bài 49: Thực Hành: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình
Tổng kết và ôn tập Chương 6 và Chương 7

Chương 8: Mạng điện trong nhà

Bài 50: Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà
Bài 51: Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
Bài 52: Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện
Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà
Bài 54: Thực Hành: Cầu trì
Bài 55: Sơ đồ điện
Bài 56: Thực Hành: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện
Bài 57: Thực Hành: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
Bài 58: Thiết kế mạch điện
Bài 59: Thực Hành: Thiết kế mạch điện
Tổng kết và ôn tập Phần 3