Trang chủ > Lớp 8 > Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất) > Bài 54: Thực Hành: Cầu trì - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Bài 54: Thực Hành: Cầu trì - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Bài 54: Thực Hành: Cầu trì

Bài 1 trang 188 Công nghệ 8: Cầu chì là gì?

Bài giải:

Cầu chì là thiết bị bảo vệ ngắn mạch và quá tải của mạng điện trong nhà.

Bài 2: Dây chảy trong cầu chì thường được làm bằng vật liệu gì?

Bài giải:

Bằng chì.

Bài 3: Vì sao trong mạng điện, cầu chì được lắp đặt ở vị trí trước các thiết bị khác như cầu dao, công tắc, ổ điện.

Bài giải:

Trong mạng điện, cầu chì được lắp đặt ở vị trí trước các thiết bị khác như cầu dao, công tắc, ổ điện là để bảo vệ các thiết bị điện. Theo nguyên tắc, các thiết bị điện được nối từ dây pha qua các thiết bị điện về dây lạnh. Nếu lắp cầu chì ở sau thiết bị điện (tức gần dây lạnh) thì nếu có sự cố về nguồn điện như thay đổi điện áp U, cường độ dòng điện I thì các thiết bị sẽ hỏng, cầu chì không có tác dụng bảo vệ mạch và các thiết bị điện. Vì vậy trong mạng điện, cầu chì phải lắp đặt ở trước các thiết bị khác.

Bài 4: Nhận xét và đánh giá bài thực hành.