Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Tin học 6 VNEN

Giải BT Tin học 6 VNEN

Giới thiệu về Giải BT Tin học 6 VNEN

Ảnh Giải BT Tin học 6 VNEN Giải BT Tin học 6 VNEN gồm có 3 chương và 29 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Làm quen với tin học và máy tính điện tử gồm 16 bài viết
Chương 2: Mạng máy tính và internet gồm 5 bài viết
Chương 3: Soạn thảo văn bản gồm có 8 bài viết.
Giải BT Tin học 6 VNEN giúp các em học sinh tham khảo cách giải bài tập chính xác, ngắn gọn và đủ ý. Từ đó giúp các em học tốt hơn với bộ môn Tin học này.

Mục lục Giải BT Tin học 6 VNEN

Chương 1: Làm quen với tin học và máy tính điện tử

Bài 1: Thông tin và tin học
Bài 2: Các dạng thông tin
Bài 3: Khả năng của máy tính
Bài 4: Cấu trúc của máy tính
Bài 5: Các thiết bị vào/ra
Bài thực hành 1: Sử dụng chuột
Bài thực hành 2: Sử dụng chuột
Bài 6: Tập gõ bàn phím
Bài thực hành 3: Làm quen với luyện gõ bàn phím
Bài thực hành 4: Luyện gõ bàn phím trình độ trung bình
Bài thực hành 5: Luyện gõ bàn phím trình độ nâng cao
Bài thực hành 6: Phần mềm trò chơi luyện gõ bàn phím
Bài 7: Phần mềm
Bài 8: Hệ điều hành Windows
Bài 9: Lưu trữ thông tin trong máy tính
Bài thực hành 7: Luyện gõ bàn phím trình độ nâng cao

Chương 2: Mạng máy tính và internet

Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt web
Bài thực hành 2: Đăng ký tài khoản thư điện tử
Bài thực hành 3: Soạn, gửi và nhận thư điện tử
Bài 1: Mạng máy tính
Bài 2: Mạng Internet

Chương 3: Soạn thảo văn bản

Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản
Bài 2: Soạn thảo văn bản đơn giản
Bài 3: Chỉnh sửa văn bản
Bài 4: Định dạng văn bản
Bài 5: Định dạng đoạn văn bản
Bài 6: Trình bày trang văn bản và in
Bài 7: Thêm hình ảnh để minh họa
Bài 8: Thực hành tổng hợp