Trang chủ > Lớp 7 > Giải BT Tin học 7 VNEN

Giải BT Tin học 7 VNEN

Giới thiệu về Giải BT Tin học 7 VNEN

Ảnh Giải BT Tin học 7 VNEN Giải BT Tin học 7 VNEN gồm 2 chương:
Chương 1: gồm 4 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Bài 1: Tìm kiếm và thay thế
.....
Bài 4: Thực hành tổng hợp
Chương 2: Chương trình bảng tính gồm 18 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính
....
Bài 16: Trình bày và in bảng tính
Giải BT Tin học 7 VNEN giúp các em học sinh lớp 7 hoàn thành tốt các bài tập trong sách Tin học 7 VNEN, từ đó nắm chắc kiến thức và đạt được kết quả cao trong học tập!

Mục lục Giải BT Tin học 7 VNEN

Chương 1

Bài 1: Tìm kiếm và thay thế - SGK trang 5 Tin học 7 VNEN
Bài 2: Vẽ hình trong văn bản - SGK trang 11 Tin học 7 VNEN
Bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng - SGK trang 17 Tin học 7 VNEN
Bài 4: Thực hành tổng hợp - SGK trang 24 Tin học 7 VNEN

Chương 2: Chương trình bảng tính

Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính - SGK trang 28 Tin học 7 VNEN
Bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính - SGK trang 33 Tin học 7 VNEN
Bài 3: Bước đầu trình bày bảng tính - SGK trang 39 Tin học 7 VNEN
Bài 4: Căn biên dữ liệu trong bảng tính - SGK trang 44 Tin học 7 VNEN
Bài 5: Tính toán đơn giản trên bảng tính - SGK trang 51 Tin học 7 VNEN
Bài 6: Thao tác với bảng tính - SGK trang 56 Tin học 7 VNEN
Bài 7: Địa chỉ ô tính khi sao chép và di chuyển công thức - SGK trang 63 Tin học 7 VNEN
Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) - SGK trang 69 Tin học 7 VNEN
Bài 9: Sử dụng hàm để tính toán (Hàm SUM, MAX, MIN) - SGK trang 73 Tin học 7 VNEN
Bài thực hành tổng hợp 1 - SGK trang 78 Tin học 7 VNEN
Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính - SGK trang 80 Tin học 7 VNEN
Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính - SGK trang 86 Tin học 7 VNEN
Bài 12: Sắp xếp dữ liệu - SGK trang 92 Tin học 7 VNEN
Bài 13: Lọc dữ liệu - SGK trang 96 Tin học 7 VNEN
Bài thực hành tổng hợp 2 - SGK trang 102 Tin học 7 VNEN
Bài 14: Tạo biểu đồ biểu diễn thông tin - SGK trang 108 Tin học 7 VNEN
Bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ - SGK trang 112 Tin học 7 VNEN
Bài 16: Trình bày và in bảng tính - SGK trang 116 Tin học 7 VNEN