Trang chủ > Lớp 4 > Giải VBT Khoa học 4

Giải VBT Khoa học 4

Giới thiệu về Giải VBT Khoa học 4

Ảnh Giải VBT Khoa học 4 Giải VBT Khoa học 4 gồm 63 bài trong đó có bài ôn tập giữ học kỳ I, II và ôn tập cuối học kỳ I, II. Nội dung cụ thể như sau:
Bài 1: Con người cần gì để sống?
Bài 2: Trao đổi chất ở người
....
Bài: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Giải VBT Khoa học 4 giúp cho học sinh nắm vững kiến thức, gợi ý cách trả lời đủ ý và trình bày bài tốt nhất.

Mục lục Giải VBT Khoa học 4

Bài 1: Con người cần gì để sống ? (trang 5 VBT Khoa Học 4)
Bài 2: Trao đổi chất ở người (trang 6 VBT Khoa Học 4)
Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo) (trang 7 VBT Khoa Học 4)
Bài 4: Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường (trang 9 VBT Khoa Học 4)
Bài 5: Vai trò của chất đạm và chất béo (trang 11 VBT Khoa Học 4)
Bài 6: Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ (trang 13 VBT Khoa Học 4)
Bài 7: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn ? (trang 15 VBT Khoa Học 4)
Bài 8: Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật (trang 16 VBT Khoa Học 4)
Bài 9: Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn (trang 18 VBT Khoa Học 4)
Bài 10: Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn (trang 19 VBT Khoa Học 4)
Bài 11: Một số cách bảo quản thức ăn (trang 20 VBT Khoa Học 4)
Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng (trang 22 VBT Khoa Học 4)
Bài 13: Phòng bệnh béo phì (trang 23 VBT Khoa Học 4)
Bài 14: Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa (trang 24 VBT Khoa Học 4)
Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh ? (trang 25 VBT Khoa Học 4)
Bài 16: Ăn uống khi bị bệnh (trang 26 VBT Khoa Học 4)
Bài 17: Phòng tránh tai nạn đuối nước (trang 27 VBT Khoa Học 4)
Bài 18 - 19: Ôn tập: Con người và sức khỏe (trang 28 VBT Khoa Học 4)
Bài 20: Nước có những tính chất gì ? (trang 30 VBT Khoa Học 4)
Bài 21: Ba thể của nước (trang 32 VBT Khoa Học 4)
Bài 22: Mây được hình thành như thế nào ? Mưa từ đâu ra ? (trang 34 VBT Khoa Học 4)
Bài 23: Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên (trang 35 VBT Khoa Học )
Bài 24: Nước cần cho sự sống (trang 36 VBT Khoa Học 4)
Bài 25: Nước bị ô nhiễm (trang 37 VBT Khoa Học 4)
Bài 26: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm (trang 38 VBT Khoa Học 4)
Bài 27: Một số cách làm sạch nước (trang 40 VBT Khoa Học 4)
Bài 28: Bảo vệ nguồn nước (trang 41 VBT Khoa Học 4)
Bài 29: Tiết kiệm nước (trang 43 VBT Khoa Học 4)
Bài 30: Làm thế nào để biết có không khí? (trang 45 VBT Khoa Học 4)
Bài 31: Không khí có những tính chất gì ? (trang 46 VBT Khoa Học 4)
Bài 32: Không khí gồm những thành phần nào ? (trang 47 VBT Khoa Học 4)
Bài 33 - 34: Ôn tập và kiểm tra học kì I (trang 48 VBT Khoa Học 4)
Bài 35: Không khí cần cho sự cháy (trang 49 VBT Khoa Học 4)
Bài 36: Không khí cần cho sự sống (trang 51 VBT Khoa Học 4)
Bài 37: Tại sao có gió ? (trang 52 VBT Khoa Học 4)
Bài 38: Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão (trang 53 VBT Khoa Học 4)
Bài 39: Không khí bị ô nhiễm (trang 55 VBT Khoa Học 4)
Bài 40: Bảo vệ bầu không khí trong sạch (trang 56 VBT Khoa Học 4)
Bài 41: Âm thanh (trang 58 VBT Khoa Học 4)
Bài 42: Sự lan truyền âm thanh (trang 59 VBT Khoa Học 4)
Bài 43 - 44: Âm thanh trong cuộc sống (trang 60 VBT Khoa Học 4)
Bài 45: Ánh sáng (trang 62 VBT Khoa Học 4)
Bài 46: Bóng tối (trang 63 VBT Khoa Học 4)
Bài 47: Ánh sáng cần cho sự sống (trang 65 VBT Khoa Học 4)
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo) (trang 66 VBT Khoa Học 4)
Bài 49: Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt (trang 67 VBT Khoa Học 4)
Bài 50 - 51: Nóng, lạnh và nhiệt độ (trang 68 VBT Khoa Học 4)
Bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt (trang 69 VBT Khoa Học 4)
Bài 53: Các nguồn nhiệt (trang 71 VBT Khoa Học 4)
Bài 54: Nhiệt cần cho sự sống (trang 72 VBT Khoa Học 4)
Bài 55 - 56: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (trang 73 VBT Khoa Học 4)
Bài 57: Thực vật cần gì để sống ? (trang 76 VBT Khoa Học 4)
Bài 58: Nhu cầu nước của thực vật (trang 77 VBT Khoa Học 4)
Bài 59: Nhu cầu chất khoáng của thực vật (trang 78 VBT Khoa Học 4)
Bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật (trang 80 VBT Khoa Học 4)
Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật (trang 81 VBT Khoa Học 4)
Bài 62: Động vật cần gì để sống ? (trang 82 VBT Khoa Học 4)
Bài 63: Động vật ăn gì để sống (trang 83 VBT Khoa Học 4)
Bài 64: Trao đổi chất ở động vật (trang 84 VBT Khoa Học 4)
Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên (trang 85 VBT Khoa Học 4)
Bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (trang 68 VBT Khoa Học 4)
Bài 67 - 68: Ôn tập: Thực vật và động vật (trang 87 VBT Khoa Học 4)
Bài 69 - 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm (trang 89 VBT Khoa Học 4)