Trang chủ > Lớp 4 > Giải SBT Tin học lớp 4

Giải SBT Tin học lớp 4

Giới thiệu về Giải SBT Tin học lớp 4

Ảnh Giải SBT Tin học lớp 4 Giải SBT Tin học lớp 4 gồm 7 mục với 29 bài viết. Cụ thể:
1. Khám phá máy tính gồm 1 bài viết, nội dung: Những gì em đã biết (trang 3)
2. Em tập vẽ hồm 3 bài viết, nội dung: Bài 1: Những gì em đã biết (trang 13); Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông;...
3. Em tập gõ 10 ngón, gồm 4 bài viết, nội dung: Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? ;...
4. Học và chơi cùng máy tính, gồm 3 bài viết, nội dung: Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4;...
5. Em tập soạn thảo, gồm 7 bài viết, nội dung: Bài 1: Những gì em đã biết (trang 71);...
6. Thế giới logo của em, gồm 4 bài viết, nội dung: Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo;...
7. Em học nhạc, gồm 4 bài viết, nội dung: Bài 1: Làm quen với Encore

Mục lục Giải SBT Tin học lớp 4

1. Khám phá máy tính

Bài 1: Những gì em đã biết (trang 3 SBT Tin học 4)

2. Em tập vẽ

Bài 1: Những gì em đã biết trang (12 SBT Tin học 4)
Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông (trang 17 SBT Tin học 4)
Bài 3: Sao chép hình (trang 19 SBT Tin học 4)
Bài 4: Vẽ hình e-lip, hình tròn (trang 22 SBT Tin học 4)
Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì (trang 24 SBT Tin học 4)
Bài 6: Thực hành tổng hợp (trang 27 SBT Tin học 4)

3. Em tập gõ 10 ngón

Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? (trang 31 SBT Tin học 4)
Bài 2: Gõ từ đơn giản (trang 37 SBT Tin học 4)
Bài 3: Sử dụng phím Shift (trang 41 SBT Tin học 4)
Bài 4: Ôn luyện gõ (trang 42 SBT Tin học 4)

4. Học và chơi cùng máy tính

Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4 (trang 45 SBT Tin học 4)
Bài 2: Khám phá rừng nhiệt đới (trang 52 SBT Tin học 4)
Bài 3: Tập thể thao với trò chơi Golf (trang 55 SBT Tin học 4)

5. Em tập soạn thảo

Bài 1: Những gì em đã biết (trang 59 SBT Tin học 4)
Bài 2: Căn, lề (trang 64 SBT Tin học 4)
Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ (trang 66 SBT Tin học 4)
Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ (trang 69 SBT Tin học 4)
Bài 5: Sao chép văn bản ( trang 72 SBT Tin học 4)
Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng ( trang 75 SBT Tin học 4)
Bài 7: Thực hành tổng hợp (trang 79 SBT Tin học 4)

6. Thế giới logo của em

Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo (trang 81 SBT Tin học 4)
Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo (trang 86 SBT Tin học 4)
Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp (trang 96 SBT Tin học 4)
Bài 4: Ôn tập (trang 103 SBT Tin học 4)

7. Em học nhạc

Bài 1: Làm quen với Encore (trang 107 SBT Tin học 4)
Bài 2: Em học nhạc với Encore (trang 113 SBT Tin học 4)
Bài 3: Em học nhạc với Encore (tiếp) (trang 116 SBT Tin học 4)
Bài 4: Sinh hoạt tập thể với Encore (trang 120 SBT Tin học 4)