Trang chủ > Lớp 7 > Giải VBT Công nghệ 7

Giải VBT Công nghệ 7

Giới thiệu về Giải VBT Công nghệ 7

Ảnh Giải VBT Công nghệ 7 Giải VBT Công nghệ 7 gồm có 4 phần:
Phần 1: Trồng trọt gồm 2 chương với 22 bài viết
Phần 2: Lâm nghiệp gồm 2 chương với 9 bài viết
Phần 3: Chăn nuôi gồm 2 chương với 20 bài viết
Phần 4: Thủy sản gồm 2 chương với 9 bài viết.
Giải VBT Công nghệ 7 giúp các em học sinh có được cách hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong VBT Công nghệ 7, từ đó hoàn thành tốt bài tập về nhà, hiểu sâu hơn về kiến thức cũng như có thêm động lực để yêu thích môn học này hơn.

Mục lục Giải VBT Công nghệ 7

Phần 1: Trồng trọt

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt

Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt - Trang 5 VBT Công nghệ 7
Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng - Trang 6 VBT Công nghệ 7
Bài 3: Một số tính chất của đất trồng - Trang 8 – VBT Công nghệ 7
Bài 4: Thực Hành - Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản
Bài 5: Thực Hành : Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu - Trang 11 VBT Công nghệ 7
Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất - Trang 13 – VBT Công nghệ 7
Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt - Trang 14 – VBT Công nghệ 7
Bài 8: Thực Hành : Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường - Trang 16 – VBT Công nghệ 7
Bài 9: Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường - Trang 17 VBT Công nghệ 7
Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng - Trang 20 VBT Công nghệ 7
Bài 11: Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng - Trang 21 VBT Công nghệ 7
Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng - Trang 23 VBT Công nghệ 7
Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại - Trang 24 VBT Công nghệ 7
Bài 14: Thực Hành - Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt

Bài 15: Làm đất và bón phân lót - Trang 29 VBT Công nghệ 7
Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp - Trang 30 VBT Công nghệ 7
Bài 17: Thực Hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm - Trang 33 VBT Công nghệ 7
Bài 18: Thực Hành : Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống - Trang 34 – VBT Công nghệ 7
Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng - Trang 36 VBT Công nghệ 7
Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản - Trang 38 VBT Công nghệ 7
Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ - Trang 40 VBT Công nghệ 7
Ôn tập phần 1: Trồng trọt - Trang 42 VBT Công nghệ 7

Phần 2: Lâm nghiệp

Chương 1: Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng

Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng - Trang 46 VBT Công nghệ 7
Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng - Trang 47 VBT Công nghệ 7
Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng - Trang 49 VBT Công nghệ 7
Bài 25: Thực Hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất Trang 51 - VBT Công nghệ 7
Bài 26: Trồng cây rừng - Trang 53 VBTCông nghệ 7
Bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng - Trang 55 VBT Công nghệ 7

Chương 2: Khai thác và bảo vệ rừng

Bài 28: Khai thác rừng - Trang 57 VBT Công nghệ 7
Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng - Trang 60 VBT Công nghệ 7
Ôn tập phần 2: Lâm nghiệp - Trang 62 VBT Công nghệ 7

Phần 3: Chăn nuôi

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi

Bài 30: Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi - Trang 65 VBT Công nghệ 7
Bài 31: Giống vật nuôi - Trang 66 VBT Công nghệ 7
Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi - Trang 68 VBT Công nghệ 7
Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi - Trang 69 VBT Công nghệ 7
Bài 34: Nhân giống vật nuôi - Trang 70 VBT Công nghệ 7
Bài 35: Thực Hành - Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
Bài 36: Thực Hành - Nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều ?
Bài 37: Thức ăn vật nuôi - Trang 74 VBTCông nghệ 7
Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi - Trang 75 VBT Công nghệ 7
Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi - Trang 76 VBT Công nghệ 7
Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi - Trang 77 VBT Công nghệ 7
Bài 41: Thực Hành - Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt
Bài 42: Thực hành - Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men
Bài 43: Thực Hành - Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi - Trang 83 VBT Công nghệ 7
Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi - Trang 85 VBT Công nghệ 7
Bài 46: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi - Trang 86 VBT Công nghệ 7
Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi - Trang 87 VBT Công nghệ 7
Bài 48: Thực Hành - Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà
Ôn tập phần 3: Chăn nuôi - Trang 91 VBT Công nghệ 7

Phần 4: Thủy sản

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản

Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản - Trang 95 – vbt Công nghệ 7
Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản - Trang 96 VBT Công nghệ 7
Bài 51: Thực Hành - Xác định nhiệt độ ,độ trong và độ pH của nước nuôi thuỷ sản
Bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá ) - Trang 99 VBT Công nghệ 7
Bài 53: Thực Hành - Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm ,cá )

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản

Bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm, cá) - Trang 102 VBT Công nghệ 7
Bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản - Trang 104 VBT Công nghệ 7
Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản - Trang 105 VBT Công nghệ 7
Ôn tập phần 4: Thủy sản - Trang 107 VBT Công nghệ 7