Trang chủ > Lớp 12 > Tập bản đồ Địa Lí 12

Tập bản đồ Địa Lí 12

Giới thiệu về Tập bản đồ Địa Lí 12

Ảnh Tập bản đồ Địa Lí 12 Tập bản đồ Địa Lí 12 gồm 42 bài viết giúp các bạn ôn tập kiến thức Địa lý về bản đồ:
- Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
- Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
- Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
- Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
- Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)
- Bài 6-7: Đất nước nhiều đồi núi
- Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
- Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
- Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Mục lục Tập bản đồ Địa Lí 12

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)
Bài 6-7: Đất nước nhiều đồi núi
Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)
Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)
Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta
Bài 17: Lao động và việc làm
Bài 18: Đô thị hóa
Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng
Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp
Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
Bài 31: Vấn đề phát triển thương mai, du lịch
Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng
Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
Bài 37: Vấn đề khai thác ở thế mạnh Tây Nguyên
Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm