Trang chủ > Lớp 9 > Giáo án Ngữ văn 9 chuẩn

Giáo án Ngữ văn 9 chuẩn

Giới thiệu về Giáo án Ngữ văn 9 chuẩn

Ảnh Giáo án Ngữ văn 9 chuẩn Giáo án Ngữ văn 9 chuẩn gồm 153 bài viết là các giáo án Ngữ văn lớp 9 học kì 1 và học kì 2.
Các bài soạn giáo án này được lập theo từng tuần từ tuần 1 đến tuần 34. Giáo án nội dung các bài học:
- Phong cách Hồ Chí Minh (tiết 1, tiết 2)
- Các phương châm hội thoại
- Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
- Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
- Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
...

Mục lục Giáo án Ngữ văn 9 chuẩn

Giáo án Ngữ văn 9 Học kì 1

Giáo án Văn 9 Bài 1 (Tuần 1)

Giáo án: Phong cách Hồ Chí Minh (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Phong cách Hồ Chí Minh (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Các phương châm hội thoại - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 2 (Tuần 2)

Giáo án: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 3 (Tuần 3)

Giáo án: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 7
Giáo án: Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Xưng hô trong hội thoại - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 1 - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 3, 4 (Tuần 4)

Giáo án: Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Sự phát triển của từ vựng - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 4, 5 (Tuần 5)

Giáo án: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Hoàng Lê nhất thống chí (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Hoàng Lê nhất thống chí (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 6 (Tuần 6)

Giáo án: Truyện Kiều của Nguyễn Du (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Truyện Kiều của Nguyễn Du (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Thuật ngữ - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Miêu tả trong văn bản tự sự - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 6, 7 (Tuần 7)

Giáo án: Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Trau dồi vốn từ - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 2 - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 8 (Tuần 8)

Giáo án: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 9 (Tuần 9)

Giáo án: Chương trình địa phương (phần văn) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Tổng kết về từ vựng (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Tổng kết về từ vựng (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Trả bài tập làm văn số 2 - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 10 (Tuần 10)

Giáo án: Đồng chí - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Kiểm tra truyện trung đại - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Nghị luận trong văn bản tự sự - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 11 (Tuần 11)

Giáo án: Đoàn thuyền đánh cá (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Đoàn thuyền đánh cá (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Bếp lửa (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Bếp lửa (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Tập làm thơ tám chữ - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Trả bài văn kiểm tra - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 12 (Tuần 12)

Giáo án: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Ánh trăng - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 13 (Tuần 13)

Giáo án: Làng (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Làng (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Chương trình địa phương phần Tiếng - Việt Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 14 (Tuần 14)

Giáo án: Lặng lẽ Sa Pa (Tiết 1) - Ngữ Văn Lớp 9
Giáo án: Lặng lẽ Sa Pa (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 3
Giáo án: Người kể trong văn bản tự sự

Giáo án Văn 9 Bài 15 (Tuần 15)

Giáo án: Chiếc lược ngà (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Chiếc lược ngà (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (I) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Kiểm tra phần Tiếng Việt - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Ôn tập phần tập làm văn - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 16 (Tuần 16)

Giáo án: Cố hương (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Cố hương (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Ôn tập làm văn (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 17 (Tuần 17)

Giáo án: Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Kiểm tra tổng hợp học kì I - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Trả bài tập làm văn số 3 - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Trả bài kiểm tra Tiếng Việt - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Trả bài kiểm tra văn - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Tập làm thơ tám chữ (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Ngữ văn 9 Học kì 2

Giáo án Văn 9 Bài 18 (Tuần 18)

Giáo án: Bàn về đọc sách (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Bàn về đọc sách (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Khởi ngữ - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Phép phân tích và tổng hợp - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Luyện tập phân tích và tổng hợp - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 19 (Tuần 19)

Giáo án: Tiếng nói của văn nghệ (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Tiếng nói của văn nghệ (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Các thành phần biệt lập - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Giáo án Văn 9 Bài 20 (Tuần 20)

Giáo án: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (Tiết 1)
Giáo án: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Các thành phần biệt lập (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 5 - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 21 (Tuần 21)

Giáo án: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 22 (Tuần 22)

Giáo án: Con cò - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 23 (Tuần 23)

Giáo án: Mùa xuân nho nhỏ (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Mùa xuân nho nhỏ (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Viếng lăng bác - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Giáo án: Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 6 - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 24 (Tuần 24)

Giáo án: Sang thu - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Nói với con - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Nghĩa tường minh và hàm ý - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 25 (Tuần 25)

Giáo án: Mây và sóng - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Ôn tập về thơ - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Ôn tập về thơ (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 26 (Tuần 26)

Giáo án: Tổng kết phần văn bản nhật dụng - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Tổng kết phần văn bản nhật dụng (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Kiểm tra về thơ - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Viết bài tập làm văn số 7 - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 27 (Tuần 27)

Giáo án: Bến quê - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 28 (Tuần 28)

Giáo án: Những ngôi sao xa xôi (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Những ngôi sao xa xôi (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Biên bản - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 29 (Tuần 29)

Giáo án: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Tổng kết về ngữ pháp - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Luyện tập viết biên bản - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Hợp đồng - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 30 (Tuần 30)

Giáo án: Bố của Xi-Mông (Tiết 1) - Ngữ Vawnn lớp 9
Giáo án: Bố của Xi-Mông (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Ôn tập truyện lớp 9 - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 31 (Tuần 31)

Giáo án: Con chó Bấc - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Kiểm tra về truyện - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Luyện tập viết hợp đồng - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 32 (Tuần 32)

Giáo án: Bắc Sơn (Tiết 1) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Bắc Sơn (Tiết 2) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Tổng kết phần văn học nước ngoài - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Tổng kết phần tập làm văn - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 33 (Tuần 33)

Giáo án: Tôi và chúng ta
Giáo án: Tổng kết phần văn học - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Tổng kết phần văn học nước ngoài (Tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 9

Giáo án Văn 9 Bài 34 (Tuần 34)

Giáo án: Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi (Tiếp theo) - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Kiểm tra tổng hợp cuối năm - Ngữ Văn lớp 9
Giáo án: Trả bài kiểm tra văn
Giáo án: Trả bài kiểm tra tổng hợp - Ngữ Văn lớp 9