Trang chủ > Lớp 9 > Giáo án GDCD 9 chuẩn

Giáo án GDCD 9 chuẩn

Giới thiệu về Giáo án GDCD 9 chuẩn

Ảnh Giáo án GDCD 9 chuẩn Giáo án GDCD 9 chuẩn gồm 35 bài viết là giáo án chuẩn.
Loạt bài này là giáo án của các bài học, đề kiểm tra 45 phút, giáp án ôn tập học kì, đề kiểm tra học kì 1, Giáo án Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các vấn đề đã học, Giáo án Ôn tập học kì 2, Đề kiểm tra GDCD 9 học kì 2, Giáo án Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các vấn đề đã học kì 2

Mục lục Giáo án GDCD 9 chuẩn

Giáo án Bài 1: Chí công vô tư
Giáo án Bài 2: Tự chủ
Giáo án Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
Giáo án Bài 4: Bảo vệ hòa bình
Giáo án Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
Giáo án Bài 6: Hợp tác cùng phát triển
Giáo án Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Giáo án Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc (tiếp theo)
Đề kiểm tra 45 phút GDCD 9
Giáo án Bài 8: Năng động, sáng tạo
Giáo án Bài 8: Năng động, sáng tạo (tiếp theo)
Giáo án Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
Giáo án Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên
Giáo án Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên (tiếp theo)
Giáo án Ôn tập học kì
Đề kiểm tra GDCD 9 học kì 1
Giáo án Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các vấn đề đã học
Giáo án Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các vấn đề đã học (tiếp theo)
Giáo án Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Giáo án Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tiếp theo)
Giáo án Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
Giáo án Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân (tiếp theo)
Giáo án Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
Giáo án Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
Giáo án Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (tiếp theo)
Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 9
Giáo án Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
Giáo án Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân (tiếp theo)
Giáo án Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
Giáo án Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân (tiếp theo)
Giáo án Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
Giáo án Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
Giáo án Ôn tập học kì 2
Đề kiểm tra GDCD 9 học kì 2
Giáo án Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các vấn đề đã học kì 2