Trang chủ > Lớp 8 > Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn

Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn

Giới thiệu về Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn

Ảnh Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn gồm 2 học kì với tất cả 126 bài viết.
Giáo án Văn 8 Học kì 1 gồm 17 tuần (từ tuần 1 đến tuần 17) gồm có 65 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Bài 1 (Tuần 1) với 4 bài viết
Bài 2 (Tuần 2) với 4 bài viết
...........
Bài 16, 17 (Tuần 16) với 4 bài viết
Bài 17 (Tuần 17) với 5 bài viết.
Giáo án Văn 8 Học kì 2 gồm 17 tuần (từ tuần 20 đến tuần 35) với tổng số 61 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Bài 18 (Tuần 20) với 4 bài viết
Bài 19 (Tuần 21) với 4 bài viết
...........
Bài 33, 34 (Tuần 35) với 2 bài viết
Bài 33, 34 (Tuần 35) với 1 bài viết

Mục lục Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn

Giáo án Văn 8 Học kì 1

Bài 1 (Tuần 1)

Tôi đi học (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Tôi đi học (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 2 (Tuần 2)

Trong lòng mẹ (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Trong lòng mẹ (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Trường từ vựng - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Bố cục của văn bản - Giáo án Ngữ Văn lớp 8

Bài 3 (Tuần 3)

Tức nước vỡ bờ - Giáo án ngữ văn lớp 8
Xây dựng đoạn văn trong văn bản - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Viết bài tập làm văn số 1 - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 4 (Tuần 4)

Lão Hạc (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Lão Hạc (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Từ tượng hình, từ tượng thanh - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Liên kết các đoạn văn trong văn bản - Giáo án Ngữ Văn lớp 8

Bài 5 (Tuần 5)

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Tóm tắt văn bản tự sự - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Trả bài tập làm văn số 1 - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 6 (Tuần 6)

Cô bé bán diêm (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Cô bé bán diêm (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Trợ từ, thán từ - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 7 (Tuần 7)

Đánh nhau với cối xay gió (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Đánh nhau với cối xay gió (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Tình thái từ - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 8 (Tuần 8)

Chiếc lá cuối cùng (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Chiếc lá cuối cùng (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm - Giáo án Ngữ Văn lớp 8

Bài 9 (Tuần 9)

Hai cây phong (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Hai cây phong (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Nói quá - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Viết bài tập làm văn số 2 - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 10 (Tuần 10)

Ôn tập truyện kí Việt Nam - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Thông tin về ngày trái đất năm 2000 - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Nói giảm nói tránh - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 11 (Tuần 11)

Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Kiểm tra văn - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Câu ghép - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 12 (Tuần 12)

Ôn dịch thuốc lá - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Câu ghép (tiếp theo) - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Phương pháp thuyết minh - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Trả bài tập làm văn số 2 - Giáo án Ngữ Văn lớp 8

Bài 13 (Tuần 13)

Bài toán dân số - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 14 (Tuần 14)

Chương trình địa phương (phần Văn - Kì 1) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Dấu ngoặc kép - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Viết bài tập làm văn số 3 - Giáo án Ngữ Văn lớp 8

Bài 15 (Tuần 15)

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Đập đá ở Côn Lôn - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Ôn luyện về dấu câu - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 16, 17 (Tuần 16)

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Thuyết minh về một thể loại văn học - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Muốn làm thằng cuội - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Trả bài tập làm văn số 3 - Giáo án Ngữ Văn lớp 8

Bài 17 (Tuần 17)

Ông đồ - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Hai chữ nước nhà - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Làm thơ bảy chữ - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Làm thơ bảy chữ (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Giáo án Văn 8 Học kì 2

Bài 18 (Tuần 20)

Nhớ rừng (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Nhớ rừng (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Câu nghi vấn - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh - Giáo án Ngữ Văn lớp 8

Bài 19 (Tuần 21)

Quê hương - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Khi con tu hú - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Câu nghi vấn (tiếp theo) - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Thuyết minh về một phương pháp cách làm - Giáo án Ngữ Văn lớp 8

Bài 20 (Tuần 22)

Tức cảnh Pắc Bó - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Câu cầu khiến - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Ôn tập về văn bản thuyết minh - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 21 (Tuần 23)

Ngắm trăng - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Câu cảm thán - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Viết bài tập làm văn số 5 - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 22 (Tuần 24)

Đi đường (Tẩu lộ) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Thiên đô chiếu - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Câu trần thuật - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Câu phủ định - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 23 (Tuần 25)

Hịch tướng sĩ (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Hịch tướng sĩ (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Hành động nói - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Trả bài tập làm văn số 5 - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 24 (Tuần 26)

Nước Đại Việt ta - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Hành động nói tiếp theo - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Ôn tập về luận điểm - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 25 (Tuần 27)

Bàn về phép học - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Viết đoạn văn trình bày luận điểm - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Viết bài tập làm văn số 6 - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8

Bài 26 (Tuần 28)

Thuế máu (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Thuế máu (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Hội thoại - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận - Giáo án Ngữ Văn lớp 8

Bài 27 (Tuần 29)

Đi bộ ngao du - Giáo án Ngữ Văn lớp 9
Đi bộ ngao du (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Hội thoại (tiếp theo) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận - Giáo án Ngữ Văn lớp 8

Bài 28 (Tuần 30)

Kiểm tra văn - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Lựa chọn trật tự từ trong câu - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Trả bài tập làm văn số 6 - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận - Giáo án Ngữ Văn lớp 8

Bài 29 (Tuần 31)

Ông Giuốc - Đanh mặc lễ phục (tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Ông Giuốc - Đanh mặc lễ phục (tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Bài 30 (Tuần 32)

Chương trình địa phương (phần văn) - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Chữa lỗi diễn đạt - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Viết bài tập làm văn số 7 - Giáo án Ngữ Văn lớp 8

Bài 31 (Tuần 33)

Tổng kết phần văn - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Văn bản tường trình - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Luyện tập về văn bản tường trình - Giáo án Ngữ Văn lớp 8

Bài 32, 33 (Tuần 34)

Trả bài kiểm tra Văn - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo) - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Trả bài tập làm văn số 7 - Giáo án Ngữ Văn lớp 8
Văn bản thông báo - Giáo án Ngữ Văn lớp 8

Bài 33, 34 (Tuần 35)

Tổng kết phần văn (tiếp theo) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 8
Chương trình địa phương (phần tiếng việt) - Giáo án Ngữ Văn lớp 8

Bài 33, 34 (Tuần 35)

Luyện tập làm văn bản thông báo - Giáo án Ngữ Văn lớp 8