Trang chủ > Lớp 11 > Soạn Văn 11 (ngắn nhất)

Soạn Văn 11 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Soạn Văn 11 (ngắn nhất)

Ảnh Soạn Văn 11 (ngắn nhất) Soạn Văn 11 (ngắn nhất) gồm 90 bài viết là các bài soạn văn theo các bài học trong chương trình Soạn văn 11.
Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)
Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (trang 13 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
Tự tình (Bài II) (trang 19 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Câu cá mùa thu (trang 22 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận (trang 23 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Thao tác lập luận phân tích (trang 26 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Thương vợ (trang 30 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Khóc Dương Khuê (trang 32 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Vịnh khoa thi Hương (trang 34 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo) (trang 36 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Bài ca ngất ngưởng (trang 39 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Bài ca ngắn đi trên bãi cát (trang 42 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Luyện tập thao tác lập luận phân tích
Lẽ ghét thương (Trích Truyện Lục Vân Tiên) (trang 48 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Chạy giặc
Bài ca phong cảnh Hương Sơn (trang 51 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu (trang 59 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm (trang 65 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Thực hành về thành ngữ, điển cố
Chiếu cầu hiền (trang 70 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Xin lập khoa luật (Trích từ Tế cấp bát điều)
Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
Ôn tập văn học trung đại Việt Nam (trang 76 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Thao tác lập luận so sánh (trang 79 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945 (trang 91 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
...

Mục lục Soạn Văn 11 (ngắn nhất)

Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự ) (trang 9 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (trang 13 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
Tự tình (Bài II) (trang 19 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Câu cá mùa thu (trang 22 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận (trang 23 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Thao tác lập luận phân tích (trang 26 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Thương vợ (trang 30 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Khóc Dương Khuê (trang 32 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Vịnh khoa thi Hương (trang 34 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo) (trang 36 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Bài ca ngất ngưởng (trang 39 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Bài ca ngắn đi trên bãi cát (trang 42 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Luyện tập thao tác lập luận phân tích
Lẽ ghét thương (Trích Truyện Lục Vân Tiên) (trang 48 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Chạy giặc
Bài ca phong cảnh Hương Sơn (trang 51 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu (trang 59 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm (trang 65 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Thực hành về thành ngữ, điển cố
Chiếu cầu hiền (trang 70 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Xin lập khoa luật (Trích từ Tế cấp bát điều)
Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
Ôn tập văn học trung đại Việt Nam (trang 76 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Thao tác lập luận so sánh (trang 79 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945 (trang 91 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
Hai đứa trẻ (trang 101 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Ngữ cảnh (trang 106 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Chữ người tử tù (trang 114 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Luyện tập thao tác lập luận so sánh
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ) (trang 128 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Phong cách ngôn ngữ báo chí
Một số thể loại văn học: thơ, truyện (trang 136 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Chí phèo - Phần 1: Tác giả Nam Cao (trang 142 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo) (trang 145 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Chí Phèo - Phần 2: Tác phẩm (trang 155 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu (trang 157 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Bản tin (trang 160 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Cha con nghĩa nặng (trang 167 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Vi hành (trang 171 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Tinh thần thể dục (trang 177 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Luyện tập viết bản tin
Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn (trang 180 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trang 193 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản (trang 194 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét) (trang 201 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)
Ôn tập phần Văn học
Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
Lưu biệt khi xuất dương (trang 5 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Nghĩa của câu (trang 6 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học
Hầu trời (trang 17 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Nghĩa của câu (tiếp theo) (trang 20 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Vội vàng (trang 23 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Thao tác lập luận bác bỏ (trang 24 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Tràng Giang (trang 30 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội
Đây thôn Vĩ Dạ (trang 39 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Chiều tối (trang 42 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Từ ấy (trang 44 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Lai tân (trang 45 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Nhớ đồng (trang 48 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Tương tư (trang 50 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Chiều xuân (trang 52 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Tiểu sử tóm tắt (trang 54 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Đặc điểm loại hình của tiếng Việt (trang 58 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Tôi yêu em (trang 60 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Bài thơ số 28 (trang 62 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt
Người trong bao (trang 70 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Thao tác lập luận bình luận (trang 71 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trang 80 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Luyện tập thao tác lập luận bình luận
Về luân lí xã hội ở nước ta (trang 88 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (trang 91 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Ba cống hiến vĩ đại của Các-Mác (trang 95 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Phong cách ngôn ngữ chính luận (trang 99 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Một thời đại trong thi ca (trang 104 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo) (trang 108 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận (trang 111 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Ôn tập phần văn học
Tóm tắt văn bản nghị luận (trang 117 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2 (trang 124 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)