Trang chủ > Khác > Tình huống tiếng Anh thông dụng

Tình huống tiếng Anh thông dụng

Giới thiệu về Tình huống tiếng Anh thông dụng

Ảnh Tình huống tiếng Anh thông dụng Tình huống tiếng Anh thông dụng gồm có các tình huống giao tiếp tiếng anh thông dụng và cơ bản nhất. Mỗi chủ đề sẽ có các câu và ví dụ chi tiết với mục đích giúp bạn có thể cải tiếng tiếng Anh giao tiếp trong mọi hoàn cảnh.

Tình huống tiếng Anh thông dụng gồm 49 bài viết: Giao tiếp qua điện thoại, lời chào và lời đáp, lời giới thiệu, chào tạm biệt, lời hỏi thăm, chỉ đường và hướng dẫn, lời cảm ơn và đáp lại cảm ơn, lời yêu cầu, lời mời và lời chồi lời mời, lời khen, lời xin lỗi, yêu cầu giúp đỡ, lời cảnh báo, than phiền và đổ lỗi, bày tỏ quan tâm, bày tỏ cảm thông, sự quan tâm...


Mục lục Tình huống tiếng Anh thông dụng

Tình huống tiếng Anh: Giao tiếp qua điện thoại

Qui tắc chung khi gọi điện thoại
Cách gọi điện đến một công ty
Chờ điện thoại
Gọi nhầm số

Tình huống tiếng Anh: Lời chào và lời đáp

Cách chào hỏi
Lời chào
Lời đáp

Tình huống tiếng Anh: Lời giới thiệu

Giới thiệu qua người thứ ba
Cách đáp lại lời giới thiệu
Tự giới thiệu

Tình huống tiếng Anh: Chào tạm biệt

Câu nói trước khi chào tạm biệt
Mong muốn giữ liên lạc
Goodbye
Tình huống khó xử

Tình huống tiếng Anh: Lời hỏi thăm

Lời hỏi thăm
Phép lịch sự khi hỏi thăm

Tình huống tiếng Anh: Chỉ đường và hướng dẫn

Cách chỉ đường
Cách hướng dẫn

Tình huống tiếng Anh: Lời cảm ơn và đáp lại lời cảm ơn

Lời cảm ơn đã hướng dẫn
Cảm ơn đã mời
Cảm ơn khi nhận quà
Cảm ơn vì được giúp đỡ
Cảm ơn khi được khen ngợi

Tình huống tiếng Anh: Lời mời và từ chối lời mời

Lời mời
Nhận lời mời
Từ chối lời mời
Do dự

Tình huống tiếng Anh: Lời yêu cầu

Lời yêu cầu hay Mệnh lệnh
Lời yêu cầu thông dụng
Cách đáp lại lời yêu cầu

Tình huống tiếng Anh: Lời xin lỗi

Lời xin lỗi
Lời xin lỗi và sự tha thứ

Tình huống tiếng Anh: Lời khen

Cách đáp lại lời khen
Lời khen diện mạo
Lời khen sự khéo léo hay tài năng
Lời khen kết quả công việc
Lời khen về đồ vật

Tình huống tiếng Anh: Than phiền và đổ lỗi

Lời than phiền
Đổ lỗi
Ứng phó lời than phiền

Tình huống tiếng Anh: Bày tỏ quan điểm

Cách bày tỏ quan điểm
Cách hỏi ý kiến người khác
Cách thể hiện sự đồng ý
Làm người khác đồng ý với mình
Cách thể hiện sự không đồng ý

Tình huống tiếng Anh: Yêu cầu giúp đỡ

Yêu cầu giúp đỡ
Sẵn lòng giúp đỡ

Tình huống tiếng Anh: Lời cảnh báo

Lời cảnh báo

Tình huống tiếng Anh: Bày tỏ cảm thông, sự quan tâm

Bày tỏ sự cảm thông, sự quan tâm