Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Sinh 12 (ngắn nhất) > Bài 34: Sự phát sinh loài người - Sinh học 12 (ngắn nhất)

Bài 34: Sự phát sinh loài người - Sinh học 12 (ngắn nhất)

Phần 1: Câu hỏi thảo luận

Câu hỏi Sinh 12 Bài 34 trang 144: Hãy tìm những đặc điểm giống nhau giữa người và các loài linh trưởng.

Đáp án:

Những đặc điểm giống nhau giữa người và các loài linh trưởng như sau:

- Về giải phẫu, hình thái:

+ Chi trước linh hoạt

+ Dáng đứng tương đối thẳng

+ Não phát triển, trán bớt dô về phí trước.

- Đặc điểm sinh học phân tử: Có khoảng 90% của AND và protein của linh trưởng giống người.

Phần 2: Câu hỏi và bài tập

Câu 1 trang 148 Sinh học 12: Đi thẳng bằng 2 chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hóa gì?

Đáp án:

Đi thẳng bằng 2 chân:

- Giúp loài vượn người phát hiện được kẻ thù cũng như nguồn thức ăn từ xa

- Giải phóng đôi tay có thế dùng vào việc sử dụng vũ khí chống kẻ thù hoặc săn bắt, :..

Câu 2 trang 148 Sinh học 12: Loài người hiện đại (H. sapiens) đã tiến hóa qua các loài trung gian nào?

Đáp án:

Loài người hiện đại (H. sapiens) đã tiến hóa qua 2 loài trung gian là:

+ Loài người H. habilis (người khéo léo)

+ Loài người H. erectus (người đứng thẳng).

Câu 3 trang 148 Sinh học 12: Phân biệt tiến hóa sinh học với tiến hóa văn hóa.

Đáp án:

- Tiến hoá sinh học khác với tiến hoá văn hoá đó là:

+ Trong tiến hoá sinh học con người truyền lại các đặc điểm thích nghi thông qua các gen từ bố mẹ sang con cái (di truyền dọc)

+ Còn trong tiến hoá văn hoá khả năng thích nghi của con người có được là do học tập, truyền theo hàng ngang từ người này sang người khác, qua chữ viết và tiếng nói (truyền theo ngang).

Câu 4 trang 148 Sinh học 12: Những đặc điểm thích nghi nào đã giúp con người có được khả năng tiến hoá văn hoá?

Đáp án:

Những đặc điểm thích nghi đã giúp con người có được khả năng tiến hoá văn hoá là:

- Sự phát triển vượt bậc của não bộ đã giúp cho con người có chữ viết (giúp lưu truyền tri thức và văn hóa) và ý thức văn hóa.

- Ngoài ra, cấu tạo đặc biệt giúp con người có tiếng nói.

Câu 5 trang 148 Sinh học 12: Giải thích vì sao con người hiện đại lại là một nhân tố quan trọng quyết định đến sự tiến hoá của các loài khác?

Đáp án:

Con người hiện đại lại là một nhân tố quan trọng quyết định đến sự tiến hoá của các loài khác vì:

- Con người ngày càng có nhiều hoạt động có tác động trực tiếp đến sự phân hóa cũng như số lượng của các loài sinh vật.

- Ngoài ra, con người cũng có những hoạt động làm biến đổi môi trường nói chung cũng như môi trường sống của các loài sinh vật.