Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Sinh 12 (ngắn nhất) > Bài 32: Nguồn gốc sự sống - Sinh học 12 (ngắn nhất)

Bài 32: Nguồn gốc sự sống - Sinh học 12 (ngắn nhất)

Phần 1: Câu hỏi thảo luận

Câu hỏi Sinh 12 Bài 32 trang 137: Trong điều kiện của Trái Đất hiện nay, các hợp chất hữu cơ có thể được hình thành từ các chất vô cơ nữa không?

Đáp án:

- Các hợp chất hữu cơ CÓ THỂ được hình thành trong cơ thể thực vật đối với quá trình quang hợp hoặc ở một số vi sinh vật.

- Tuy nhiên, ở ngoài cơ thể sinh vật thì hầu như là rất ít, thậm chí là KHÔNG CÓ do trong điều kiện hiện nay, Trái Đất đã có rất nhiều oxi trong khí quyển.

Phần 2: Câu hỏi và bài tập

Câu 1 trang 139 Sinh học 12: Trình bày thí nghiệm của Milơ về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ.

Đáp án:

Thí nghiệm của Milơ về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ như sau:

- Đầu tiên, tạo môi trường có thành phần hóa học giống khí quyển của Trái Đất nguyên thủy trong một bình thủy tinh 5 lít.

- Bố trí dụng cụ thí nghiệm: Có bình 5 lít chứa nước và khí (CH4, NH3 và H2), vị trí có điện cực phóng điện; có vị trí làm lạnh hơi nước tạo ra sau phản ứng rồi lấy ra dưới dạng nước đã được làm lạnh.

- Điện cực sẽ phóng điện trong hệ thống đã lắp đặt liên tục trong 1 tuần.

- Đem nước đã được làm lạnh sau phản ứng đi phân tích.

⇒ Kết quả thu được một số hợp chất hữu cơ đơn giản.

Câu 2 trang 139 Sinh học 12: Nêu thí nghiệm chứng minh các protein nhiệt có thể tự hình thành từ các axit amin mà không cần đến các cơ chế dịch mã.

Đáp án:

- Các đơn phân như axit amin có thế kết hợp với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản trong điều kiện của Trái Đất nguyên thuỷ. Cụ thể, vào những năm 1950, Fox và các cộng sự đã tiến hành thí nghiệm đun nóng hỗn hợp các axit amin khô ở nhiệt độ từ 150 -180oC và kết quả đã tạo ra được các chuỗi peptit ngắn được gọi là prôtêin nhiệt.

Câu 3 trang 139 Sinh học 12: Giả sử ở một nơi nào đó trên Trái Đất hiện nay, các hợp chất hữu cơ được tổng hợp từ chất vô cơ trong tự nhiên thì liệu từ các chất này có thể tiến hóa hình thành nên các tế bào sơ khai như đã từng xảy ra trong quá khứ? Giải thích vì sao?

Đáp án:

- Không thể

Giải thích: Vì điều kiện hiện nay trên trái đất khác trước rất nhiều. Nhưng kể cả các chất hữu cơ có thể được hình thành bằng con đường hoá học ở một nơi nào đó trên Trái Đất như hiện nay thì những chất này cũng rất dễ bị các sinh vật khác phân giải.

Câu 4 trang 139 Sinh học 12: Nêu vai trò của lipit trong quá trình tiến hóa tạo nên lớp màng bán thấm.

Đáp án:

Vai trò của lipit trong quá trình tiến hóa tạo nên lớp màng bán thấm:

- Lipit là thành phần chính của màng bán thấm sinh học ở dạng màng kép. Do các phân tử lipit do đặc tính kị nước sẽ lập tức hình thành lên lớp màng bao bọc lấy tập hợp các đại phân tử tạo nên các giọt nhỏ li ti khác nhau.

- Màng lipit có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành sự sống vì nhờ có màng mà tập hợp của các chất hữu cơ khác bên trong màng được cách li với thế giới bên ngoài. Những tập hợp nào có được phần hoá học đặc biệt giúp chúng có khả năng tự nhân đôi (sinh sản) và lớn lên (sinh trưởng) thì tập hợp đó được CLTN duy trì.

Câu 5 trang 139 Sinh học 12: Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào?

Đáp án:

CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như sau:

- Khi các đại phân tử như lipit prôtêin, các nuclêic... xuất hiện trong nước và tập chung cùng nhau thì các phân tử lipit do đặc tính kị nước sẽ lập tức hình thành lên lớp màng bao bọc lấy tập hợp các đại phân tử tạo nên các giọt nhỏ li ti khác nhau.

- Những giọt nhỏ chứa các phân tử hữu cơ có màng bao bọc như vậy chịu sự tác động của CLTN sẽ tiến hóa dần tạo nên các tế bào sơ khai (coaxecva).