Trang chủ > Lớp 8 > Giáo án Lịch Sử 8 chuẩn > Giáo án Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Những nét chính về quá trình dẫn đến chiến tranh: nguyên nhân chiến tranh.
- Trình bày sơ lược về mặt trận ở châu Âu và mặt trận Thái Bình Dương: chiến tranh bùng nổ ở châu Âu, lan nhanh ra khắp thế giới; Liên Xô tham gia mặt trận chống phát xít, làm cho tính chất chiến tranh thay đổi; những trận chiến lớn, chiến tranh kết thúc.
- Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.
GDBVMT: Việc tranh giành thuộc địa của các nước đế quốc. Địa bàn diễn ra chiến tranh thế giới
2. Thái độ
Bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về hậu quả của cuộc chiến tranh đối với toàn nhân loại, nâng cao ý thức chống chiến tranh bảo vệ hoà bình.
3. Kĩ năng
- Phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử.
- Kĩ năng sử dụng bản đồ lịch sử.
- Quan sát hình 75 sách giáo khoa và nhận xét về chính sách đối ngoại của các nước đế quốc Châu Âu
- Quan sát hình 77,78,79 sách giáo khoa nhận xét về mức độ ác liệt của chiến tranh
4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
- Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện diễn ra trong cuộc chiến tranh thế giới thứ II.
- Liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.
II. Phương pháp
Trực quan, phát vấn, phân tích, kể chuyện, nhóm…..
III. Phương tiện
Tranh ảnh, sơ đồ, lược đồ quân Đức đánh chiếm châu Âu (1939-1941)……
IV. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của Giáo viên
- Giáo án, sách giáo khoa, phiếu học tập….
2. Chuẩn bị của học sinh
- Sách giáo khoa, bài soạn các câu hỏi….
V. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
Trắc nghiệm
Câu 1: Nước nào ở Đông Nam Á không phải là thuộc địa hoặc nửa thuộc địa?
A. Việt Nam.
B. Thái Lan.
C. Inđônêxia.
D. Brunây.
Câu 2: Bắt đầu từ những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á có nét gì mới?
A. Giai cấp vô sản phát triển nhưng chưa trưởng thành.
B. Phong trào tiểu tư sản ra đời và lần lượt thất bại.
C. Giai cấp tư sản thỏa hiệp với đế quốc.
D. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng.
Câu 3: Trong năm 1930, Đảng Cộng sản đã được thành lập ở những nước nào trong khu vực Đông Nam Á?
A. Việt Nam, Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia.
B. Philippin, Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia.
C. Việt Nam, Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia.
D. Việt Nam, Philippin, Thái Lan, Malaixia.
Câu 4: Vào đầu những năm 30 của thế kỉ XX, ở Việt Nam có phong trào nổi tiếng nào?
A. Cao trào kháng Nhật cứu nước.
B. Phong trào Ngũ Tứ.
C. Phong trào Duy Tân.
D. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
Câu 5: Từ năm 1940, phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á có kẻ thù mới là ai?
A. Quân phiệt Tưởng Giới Thạch.
B. Phát xít Đức.
C. Phát xít Nhật.
D. Thực dân Pháp.
Tự luận:
Câu 6: Trình bày những nét lớn của tình hình Đông Nam Á đầu thế kỉ XX?
- Phong trào công nhân => Các đảng cộng sản thành lập
+ Indonesia: Cuộc khởi nghĩa do Giava và Xumatora (1926 – 1927)
+ Việt Nam: Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931)
- Phong trào cách mạng dân chủ tư sản phát triển mạnh hơn 3. Bài mới:
3. Bài mới
3.1. Hoạt động khởi động
- Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản về những nét chính của cuộc chiến tranh thế giới thứ II.
- Phương pháp: Nêu vấn đề
- Thời gian: 10 phút.
- Tổ chức hoạt động: Giáo viên nêu vấn đề
- Dự kiến sản phẩm Trên cơ sở đó Giáo viên dẫn dắt vào bài mới: Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933, một số nước tư bản đã phát xít hoá chính quyền. Chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở nhiều nước đã đặt nhân loại trước nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới - chiến tranh thế thứ hai. Vậy chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, diễn ra và để lại những hậu quả gì thì tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức
1. Hoạt động 1: Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai:
- Mục tiêu: Học sinh cần nắm được những nét chính về nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai.
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, nhóm.
- Phương tiện
+ Ti vi.
+ Máy vi tính.
- Thời gian: 20 phút
- Tổ chức hoạt động
Hoạt động của giáo viên và học sinhNội dung

Tiết 1:

Bước 1: Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

Em hãy cho biết nguyên nhân bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ 2?

Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ, giáo viên hướng dẫn bằng những câu hỏi gợi mở:

+ Em hãy cho biết sau chiến tranh thế giới thứ nhất các nước đế quốc đã nảy sinh những mâu thuẫn gì?

+ Các nước đế quốc đã làm gì để giải quyết mâu thuẫn này?

+ Quan sát hình 75 và nhận xét về chính sách đối ngoại của các nước đế quốc châu Âu?

Hỏi: Quan sát bức tranh, em hãy giải thích tại sao Hit le lại tấn công các nước Châu Âu trước?

+ Từ đó em hãy cho biết nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai?

Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện.

Giáo viên chốt ý, ghi bảng:

- Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, các nước đế quốc nảy sinh những mâu thuẫn.

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933, làm gay gắt thêm các mâu thuẫn đó.

- Hình thành hai khối đế quốc đối địch nhau với các chính sách đối ngoại khác nhau.

GDBVMT: Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thị trường và thuộc địa là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới chiến tranh thế giới thứ 2 bên cạnh các nguyên nhân khác chủ yếu là mâu thuẫn giữa các tư bản và Liên Xô

Trên khắp thế giới với các mặt trận châu Âu và châu Á Thái Bình Dương. Địa bàn rộng hơn chiến tranh thế giới thứ 2 nên sự tàn phá càng lớn hơn.

I. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai:

- Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, các nước đế quốc nảy sinh những mâu thuẫn.

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933 càng làm gay gắt thêm các mâu thuẫn đó.

- Hình thành hai khối đế quốc đối địch nhau với các chính sách đối ngoại khác nhau.

- Chính sách thoả hiệp của Anh, Pháp, Mỹ

2. Hoạt động 2. II. Những diễn biến chính:

- Mục tiêu: Học sinh cần nắm được những nét chính về diễn biến giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn.

- Phương tiện

+ Ti vi.

+ Máy vi tính.

- Thời gian: 15 phút.

- Tổ chức hoạt động

Bước 1: Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

+ Trình bày diễn biến giai đoạn đầu của chiến tranh thế giới thứ 2?

Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ, giáo viên hướng dẫn bằng những câu hỏi gợi mở:

+ Trong giai đoạn đầu của chiến tranh, Đức thực hiện chiến thuật gì?

(Chiến thuật chớp nhoáng và sau đó tấn công Liên Xô)

+ Em hãy trình bày tình hình chiến sự diễn ra ở châu Á.

(Giáo viên: Sử dụng lược đồ để tường thuật diễn biến giai đoạn đầu.

Giáo viên: Với bản chất hiếu chiến, tàn bạo chủ nghĩa phát xít gây ra nhiều tội ác đối với nhân loại. )

Giáo viên: Từ đây trở đi, Mĩ chính thức tham chiến.

+ Tình hình chiến sự tại mặt trận Bắc Phi ra sao?

Giáo viên: Tháng 1- 1942, khối Đồng minh chống phát xít đã được hình thành do ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh làm trụ cột.

- Học sinh: Quan sát Hình 77,78 (Sách giáo khoa)

- Giáo viên: Em có nhận xét gì qua Hình 77,78?

Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện.

Giáo viên chốt ý, ghi bảng:

- Đức đã đánh chiếm phần lớn các nước châu Âu.

- Ngày 22-6-1941, Đức tấn công Liên Xô.

- Ngày 7-12-1941, Nhật Bản bất ngờ tập kích Trân Châu Cảng, chiếm vùng Đông Nam Á và một số đảo ở Thái Bình Dương.

- Tháng 9-1940, Ý tấn công Ai Cập.

- Tháng 1-1942, khối Đồng minh chống phát xít đã được hình thành.

II. Những diễn biến chính:

1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (từ ngày 1/9/1939 đến đầu năm 1943)

a. Châu Âu:

- Ngày 1/9/1939: Đức tấn công Ba Lan đánh chiếm hầu hết các nước Châu Âu

- Ngày 22/6/1941: Đức tấn công Liên Xô

b. Châu Á:

- Ngày 7/12/1941: Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng chiếm Đông Nam Á - Thái Bình Dương

c. Châu Phi:

- 9/1940: Ý tấn công Ai Cập

=> chiến tranh lan rộng khắp thế giới

- Tháng 1/1942: Mặt trận Đồng Minh chống Phát xít được thành lập

Tiết 2:

Hoạt động 3: Quân Đồng minh phản công, chiến tranh kết thúc (từ đầu 1943 đến tháng 8-1945)

- Mục tiêu: Học sinh cần nắm được những nét chính về diễn biến giai đoạn hai của cuộc chiến tranh.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, nhóm.

- Phương tiện

+ Ti vi.

+ Máy vi tính.

- Thời gian: 20 phút

- Tổ chức hoạt động

Bước 1: Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

+ Trình bày những nét chính về diễn biến giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh?

Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ, giáo viên hướng dẫn tìm hiểu kiến thức:

Giáo viên: Sử dụng lược đồ chiến tranh thế giới thứ hai để chỉ các cuộc phản công của Hồng quân Liên Xô và liên quân Mỹ, Anh trên các mặt trận.

Hỏi: Chiến thắng Xta-lin-grat có ý nghĩa gì?

- Giáo viên: Phát xít Đức thất bại như thế nào?

Giáo viên: Ngày 9/5/1945 Phát xít Đức đầu hàng Chiến tranh kết thúc ở Châu Âu với sự thất bại của phát xít Đức và I-ta-li-a.

- Giáo viên: Mặt trận Châu Á- Thái Bình Dương, chiến sự diễn ra như thế nào

Giáo viên: Ở mặt trận Châu Á -Thái Bình Dương, Hồng quân Liên Xô cùng nhân dân các nước Châu Á đánh bại quân Nhật và việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản. 15/8/1945 Nhật Bản đầu hàng, chiến tranh kết thúc.

Giáo viên: Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít?

Học sinh: Liên Xô là lực lượng đi đầu, lực lượng chủ chốt, quyết định để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện.

Giáo viên chốt ý, ghi bảng:

- Tháng 2-1943, chiến thắng Xta-lin-grát.

- Cuối năm 1944, Liên Xô đã quét sạch quân Đức ra khỏi lãnh thổ.

- Chiến dich công phá Bec-lin. Phát xít Đức đầu hàng đồng minh không điều kiện (ngày 9/5/1945).

- Ngày 15-8-1945, Nhật đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

2. Quân Đồng minh phản công, chiến tranh kết thúc (từ đầu 1943 đến tháng 8-1945)

a. Châu Âu:

- Chiến thắng Xta-lin-grat (2-1943) →Tạo nên bước ngoặt cho cuộc chiến tranh thế giới II

- Mặt trận Xô- Đức: Hồng Quân Liên Xô phản công…

- Chiến dich công phá Bec-lin. Phát xít Đức đầu hàng đồng minh không điều kiện (ngày 9/5/1945).

b. Châu Á:

- Ngày 15/8/1945: Nhật đầu hàng không điều kiện

- Chiến tranh thế giới II kết thúc

Hoạt động 4: III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ 2

- Mục tiêu: Học sinh cần nắm được kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai.

diễn biến giai đoạn hai của cuộc chiến tranh.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, nhóm.

- Phương tiện

+ Ti vi.

+ Máy vi tính.

- Thời gian: 15 phút

- Tổ chức hoạt động

Bước 1: Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

Phát phiếu hoạt động nhóm

+ Em hãy cho biết kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai?

Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ, giáo viên hướng dẫn tìm hiểu kiến thức.

Học sinh quan sát hình 77,78,79 (sách giáo khoa) và trả lời câu hỏi: Em có suy nghĩ gì về hậu quả của chiến tranh thế giới II đối với nhân loại?

- Giáo viên: Em có nhận xét gì về tính chất của chiến tranh thế giới II?

- Học sinh: Trả lời

Giáo viên: Có 2 thời kì khác nhau

+ Tháng 9/1939 => tháng 6/1941: Đế Quốc chủ nghĩa, phi nghĩa đối với cả hai bên tham chiến

+ Tháng 6/1945: Chiến tranh thế giới II kết thúc: Liên Xô tham chiến => Thay đổi tính chất của cuộc chiến tranh => Chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh giải phóng của Liên Xô và các dân tộc nhằm tiêu diệt Chủ nghĩa Phát xít

Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện.

Giáo viên chốt ý, ghi bảng:

Chiến tranh lần này đã để lại hậu quả hết sức nặng nề cho nhân loại cả về người và của, loài người ra sức ngăn chặn chiến tranh.

- Các nước phát xít Đức, Ý, Nhật bị thất bại hoàn toàn.

- Tàn phá nặng nề: 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật và những thiệt hại vật chất khổng lồ.

- Tình hình thế giới có những biến đổi căn bản.

Giáo viên sơ kết bài: Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra vẫn do mâu thuẫn về quyền lợi của các nước đế quốc. Song tính chất của chiến tranh có thay đổi khi nhân dân Liên Xô tiến hành cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Chiến tranh lan rộng hầu hết thế giới, gây nhiều tai hoạ cho nhân loại.

III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ 2:

- Các nước phát xít Đức, Ý, Nhật bị thất bại hoàn toàn.

- Tàn phá nặng nề: 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật và những thiệt hại vật chất khổng lồ.

- Tình hình thế giới có những biến đổi căn bản.

3.3. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà học sinh đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về cuộc chiến tranh thế giới thứ II.
- Thời gian: 7 phút
- Phương thức tiến hành: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc học sinh có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
Giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).
Trắc nghiệm
Câu 1: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Anh-Pháp- Mĩ đã thực hiện đường lối như thế nào đối với các nước phát xít? (B)
A. Thỏa hiệp, nhượng bộ.
B. Kiên quyết đấu tranh.
C. Hòa bình, thương lượng.
D. Công khai ủng hộ phe phát xít.
Câu 2: Sau cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đã hình thành hai khối đế quốc đối lập, đó là (B)
A. Mĩ, Anh, Đức đối lập với Pháp, I-ta-li-a, Nhật Bản.
B. Mĩ, I-ta-li-a, Nhật đối lập với Đức, Anh, Pháp.
C. Đức, Áo, Hung đối lập với Mĩ, Anh, Pháp.
D. Mĩ, Anh, Pháp đối lập với Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.
Câu 3: Giai đoạn đầu của chiến tranh thế giới thứ hai ưu thế thuộc về: (B)
A. Phía Liên Xô.
B. Phe Anh- Pháp- Mĩ.
C. Cả hai bên ở thế cầm cự.
D. Phe phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật.
Câu 4: Ngày 9/5/1945, đã diễn ra sự kiện lịch sử gì ở mặt trận Châu Âu trong chiến tranh thê giới thứ hai? (B)
A. Hội nghị Pốt-xđam khai mạc.
B. Hít-le tự tử dưới hầm chỉ huy.
C. Quân Đồng minh vượt sông Ranh vào nước Đức.
D. Phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng Đồng minh không điều kiện, chiến tranh kết thúc ở Châu Âu.
Câu 5: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại thuộc về (B)
A. Phe Liên minh.
B. Phe Hiệp ước.
C. Phe phát xít.
D. Phe Đồng minh.
Câu 6: Tháng 1-1942, mặt trận Đồng minh thành lập nhằm mục đích (H)
A. chống lại sự tấn công của phát xít Đức ở Châu Âu.
B. trả thù sự tấn công của Nhật vào hạm đội Mĩ.
C. đoàn kết và tập hợp các lực lượng trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa Phát xít.
D. liên kết giữa khối phát xít và khối các nước đế quốc để chống Liên Xô.
Câu 7: Trong chiến tranh thế giới thứ hai, chiến thắng nào của quân Đồng minh tạo nên bước ngoặt làm xoay chuyển tình thế chiến tranh? (H)
A. Chiến thắng Xta-lin-grát (ngày 2/2/1943).
B. Chiến thắng Liên quân Anh, Mĩ đổ bộ vào Bắc Pháp (ngày 6/6/1944).
C. Chiến thắng của Hồng quân Liên xô trong chiến dịch công phá Béc-lin (ngày 9/5/1945).
D. Mĩ ném bom nguyên tử vào Nhật Bản (ngày 6 và ngày 9/8/1945).
Câu 8: Em có nhận xét gì về vai trò của Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít?
A. Liên Xô là nước quyết định số vận của phe phát xít.
B. Liên Xô là nước khơi ngòi cho chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.
C. Không có Liên Xô thì chủ nghĩa phát xít không bị tiêu diệt.
D. Liên Xô là lực lượng đi đầu, lực lượng chủ chốt, quyết định để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
Tự luận:
Câu 9: Trình bày nguyên nhân làm bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai. (B)
- Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, các nước đế quốc nảy sinh những mâu thuẫn.
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933, làm gay gắt thêm các mâu thuẫn đó.
- Hình thành hai khối đế quốc đối địch nhau với các chính sách đối ngoại khác nhau.
Câu 10: Lập bảng niên biểu các sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai. (VT)
Thời gianSự kiện chính

Ngày 1- 9 - 1939

Đức tấn công Ba-lan chiến tranh bùng nổ.

Tháng 9-1940

Quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập.

Ngày 22 - 6 – 1941

Đức tấn công và tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô.

Ngày 7 - 12 – 1941

Nhật Bản bất ngờ tập kích hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng (đảo Ha-oai)

Tháng 1 – 1942

Mặt trận Đồng minh chống phát xít đã được thành lập

Ngày 2- 2 - 1943

Chiến thắng Xta-lin-grát

Ngày 9 - 5 - 1945

Phát xít Đức đầu hàng đồng minh. Chiến tranh kết thúc ở châu Âu.

Ngày 15 - 8 – 1945

Nhật Bản đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Câu 11: Trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai. (B)
- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của các nước phát xít Đức- I-ta-li-a - Nhật Bản. Khối Đồng minh (Liên Xô - Mĩ - Anh) giành chiến thắng.
- Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và có sức tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người: 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật và những thiệt hại vật chất khổng lồ.
- Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.
Câu 12: Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933 là nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ II? (H)
3.4. Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng
- Mục tiêu: Nhằm vận dụng kiến thức mới mà học sinh đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn.
- Phương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.
Câu 1: Em có suy nghĩ gì về việc Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản? Từ đó em hãy liên hệ đến hậu quả của việc Mỹ rải chất độc màu da cam trong chiến tranh xâm lược ở Việt Nam?
- Thời gian: 3 phút.
- Dự kiến sản phẩm
- Học sinh có thể viết theo suy nghĩ của mình nhưng cần thể hiện được hậu quả của việc Mỹ ném hai quả bom nguyên tử ở thời điểm đó và di chứng của nó đến ngày hôm nay.
- Liên hệ đến những tác hại của chất độc màu da cam đến Việt Nam.
4. Hướng dẫn về nhà:
- Về nhà học bài, làm bài tập.
- Chuẩn bị bài sau "Sự phát triển khoa học -kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX", trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa.