Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Tin học 12 > Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access - Giải BT Tin học 12

Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access - Giải BT Tin học 12

Bài 1 trang 33 Tin học 12: Access là gì? Hãy kể các chức năng chính của Access.

Giải đáp:

- Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office của hãng Microsoft dành cho máy tính cá nhân và máy tính chạy trong mạng cục bộ.

Bài 1 trang 33 Tin học 12 ảnh 1

- Các chức năng chính của Access:

+ Tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu.

Bài 2 trang 33 Tin học 12: Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access.

Giải đáp:

* Các loại đối tượng cơ bản trong Access là:

1. Bảng (table) dùng để lưu trữ dữ liệu. Mỗi bảng chứa thông tin về một chủ thể xác định và bao gồm nhiều hàng, mỗi hàng chứa các thông tin về một cá thể xác định của chủ thể đó.

Bài 2 trang 33 Tin học 12 ảnh 1

2. Mẫu hỏi (query): Dùng để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng.

Bài 2 trang 33 Tin học 12 ảnh 2

3. Biểu mẫu (form): Giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin.

Bài 2 trang 33 Tin học 12 ảnh 3

4. Báo cáo (report): Được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.

Bài 2 trang 33 Tin học 12 ảnh 4

Bài 3 trang 33 Tin học 12: Có những chế độ nào làm việc với các đối tượng?

Giải đáp:

* Có 2 chế độ chính làm việc với các đối tượng:

- Chế độ thiết kế (Design View): Dùng để tạo mới hoặc thay đổi cấu trúc bảng, mẫu hỏi, thay đổi cách trình bày và định dạng biểu mẫu, báo cáo.

Bài 3 trang 33 Tin học 12 ảnh 1

2. Chế độ trang dữ liệu (Datasheet View): Dùng để hiển thị dữ liệu dạng bảng, cho phép xem, xóa hoặc thay đổi dữ liệu đã có.

Bài 3 trang 33 Tin học 12 ảnh 2

Bài 4 trang 33 Tin học 12: Có những cách nào để tạo đối tượng trong Access?

Giải đáp:

* Có 3 cách để tạo đối tượng trong Access:

- Dùng các mẫu dựng sẵn (wizard-thuật sĩ).

Bài 4 trang 33 Tin học 12 ảnh 1

- Người dùng tự thiết kế.

- Kết hợp cả hai cách trên.

* Người ta thường sử dụng cách thứ ba, trước tiên dùng các mẫu dựng sẵn sau đó chỉnh sửa lại bằng cách tự thiết kế.

Bài 5 trang 33 Tin học 12: Nêu các thao tác khởi động và kết thúc Access.

Giải đáp:

- Thao tác khởi động Access: Gõ Access vào ô search của Windows. Sau đó tìm click đúp vào biểu tượng Access. Hoặc có thể tìm kiếm biểu tượng Access ở màn hình Desktop để click đúp vào.

Bài 5 trang 33 Tin học 12 ảnh 1

- Để kết thúc phiên làm việc với Access: Chọn File-> Exit hoặc ấn dấu x ở góc trên bên phải của màn hình làm việc Access.

Bài 5 trang 33 Tin học 12 ảnh 2