Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Tin học 12 > Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Giải BT Tin học 12

Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Giải BT Tin học 12

Bài 1 trang 20 Tin học 12: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ quản trị CSDL cho phép ta làm những gì?

Trả lời:

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ quản trị CSDL cho phép ta dễ dàng khai báo kiểu dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu thể hiện thông tin và các ràng buộc trên dữ liệu. Có thể coi ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu là hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL.

Bài 2 trang 20 Tin học 12: Hãy kể các loại thao tác dữ liệu, nêu ví dụ minh họa.

Trả lời:

- Các thao tác dữ liệu và ví dụ cụ thể:

+ Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu): Trong CSDL quản lý thư viện ta có thể thực hiện các thao tác cập nhật như: thêm bạn đọc, thêm sách, sửa bạn đọc, xóa bạn đọc.

+ Khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo, …): Trong CSDL quản lý thư viện ta có thể sắp xếp danh sách bạn đọc theo tên, trong thứ tự đó ta sắp xếp theo họ và cuối cùng là sắp xếp theo tên đệm. Ngoài ra, có thể báo cáo xem người này đã mượn bao nhiêu quyển sách, đã mượn đến giới hạn cho phép hay chưa. Có thể thống kê xem ai là người mượn nhiều sách nhất...

Bài 3 trang 20 Tin học 12: Tại sao hệ quản trị CSDL lại phải có khả năng kiểm soát và điều khiển các truy cập đến CSDL? Nêu ví dụ để minh họa.

Trả lời:

Hệ quản trị CSDL phải có khả năng kiểm soát và điều khiển các truy cập đến CSDL vì:

- Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không cho phép. Chức năng này đáp ứng yêu cầu an toàn và bảo mật thông tin.

Ví dụ: Không phải ai cũng có thể truy cập để sửa điểm của sinhvien trong CSDL quản lý sinh viên. Chỉ có những người có thẩm quyền như giảng viên, phòng giáo vụ mới có quyền để làm việc này.

- Duy trì tính nhất quán khi cập nhật dữ liệu.

Ví dụ: Khi hai người cùng mua một chiếc vé máy bay nhưng chỉ còn lại một chiếc duy nhất. Nếu không có tính nhất quán khi cập nhật dữ liệu có thể cả hai người sẽ mua cùng một chiếc vé.

Bài 4 trang 20 Tin học 12: Khi làm việc với với các hệ CSDL, em muốn giữ vai trò gì? Tại sao?

Trả lời:

- Khi làm việc với với các hệ CSDL, em muốn giữ vai trò là người quản trị cơ sở dữ liệu, vì có thể tự mình thiết kế, tạo ra được những cơ sở dữ liệu mình muốn.

- Người lập trình ứng dụng, vì được lập trình những ứng dụng đẹp mắt dựa trên CSDL đã được xây dựng.

- Người dùng, vì được sử dụng các sản phẩm công nghệ một cách hoàn thiện.

Bài 5 trang 20 Tin học 12: Trong các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, theo em chức năng nào là quan trọng nhất? Tại sao?

Trả lời:

- Trong các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, theo em chức năng quan trọng nhất là chức năng Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu. Vì:

+ Cơ sở dữ liệu thực chất là tập hợp các dữ liệu có liên quan đến nhau. Mục tiêu lưu trữ là đê đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của người dùng với nhiều mục đích khác nhau.

Bài 6 trang 20 Tin học 12: Hãy trình bày sơ lược về hoạt động của một hệ quản trị CSDL.

Trả lời:

* Hoạt động của một hệ quản trị CSDL:

- Khi có yêu cầu của người dùng, hệ quản trị CSDL sẽ gửi yêu cầu đó đến thành phần có nhiệm vụ thực hiện và yêu cầu hệ điều hành tìm một số tệp chứa dữ liệu cần thiết.

- Các tệp tìm thấy được chuyển về cho hệ quản trị CSDL xử lí và kết quả được trả ra cho người dùng.